woensdag 15 juni 2016

Werkdag Techniek bij Stenden Hogeschool in Emmen

Woensdag 15 juni 2016 
Werktuigbouwkundelokaal van Stenden Hogeschool in EmmenTerugblik en vooruitkijken
In mijn werkdag vandaag bij Stenden Hogeschool staan de visitatie & accreditatie van vier van onze vijf Techniek-opleidingen centraal.
Voor de HBO-opleidingen 'Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek' en 'Chemie' staat de terugblik op de visitatiedag van 24 mei 2016 vanmiddag centraal.
En vanmorgen blikken we alvast vooruit op de komende visitatie van de opleidingen 'Informatica' en 'Werktuigbouwkunde', die naar verwachting medio 2017 zullen plaatsvinden.
Zelfs nu de visitatie van de bovengenoemde twee Life Science-opleidingen succesvol is verlopen, realiseren we ons dat het natuurlijk altijd nog weer mooier en beter kan bij de volgende visitaties, dus daar staan en gaan we voor.

Evaluatieconsult en AccreditatieStartGesprek
Daarom evalueren we vandaag de afgewikkelde visitatie van mei 2016 en helpen deze evaluatieresultaten ons om het nieuwe proces van de komende visitaties van Werktuigbouwkunde en Informatica goed in te richten. Voor dat nieuwe accreditatietraject ben ik vandaag op werkbezoek bij Stenden Emmen, om daar het AccreditatieStartGesprek te voeren met het management team van deze twee verschillende opleidingen.

Projectplanning
Aan de orde komen zaken als: de karakteristieken van beide opleidingen, de interne en externe kaders en randvoorwaarden die gelden voor zo'n accreditatieproject, de keuze van een visiterende en beoordelende instantie en haar visitatiepanelleden, de inrichting van het accreditatieproject binnen de betreffende School en binnen onze hogeschool, en tenslotte bespreken we ook alvast op hoofdlijnen het Tijdpad dat we in de komende twee jaren zullen doorlopen in het kader van dit accreditatietraject.
Na deze twee uren durende 'kick off meeting' zal het Bestek van dit traject worden opgesteld, dat na vaststelling vlak na de zomervakantie als projectplan zal fungeren.
Met de plezierige visitatie-ervaringen van de voorgaande twee Techniek-opleidingen nog vers in het geheugen, gaan we vandaag met goede moed beginnen aan het visitatietraject van de volgende twee Techniek-opleidingen.

Geen opmerkingen: