donderdag 30 juni 2016

Financiële avond voor Nijkleaster

Donderdag 30 juni 2016 
Interieur van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster

Scenariodenken
Als bestuur komen we vanavond bijeen in de Sint-Radboudkerk te Jorwert, de kerk waarin Nijkleaster is gevestigd.
We vergaderen deze avond op de Ferdjipping, boven de Voorkerk, waar we in de ultieme rust van deze eeuwenoude kerk met de moderne middelen van vandaag de dag ook gebruik kunnen maken van een witte projectiewand.
De avond wordt meditatief ingeleid door pionierspredikant Hinne Wagenaar, met de lezing van een bij deze avond passend essay van de Benedictijner monnik-manager Anselm Grün, over de relatie tussen geld enerzijds en vrijheid en geluk anderzijds.
Onze bijeenkomst heeft het karakter van een financiële avond, omdat we aan de hand van onze missie, onze doelen en allerlei scenario's met elkaar doorrekenen wat de financiële arrangementen zijn van de diverse beleidskeuzes die we voor de komende jaren zouden kunnen maken, Een avond over successen en risico's, over investeren en exploiteren, over verwachting en hoop, en over durf en vertrouwen.

Geen opmerkingen: