woensdag 29 juni 2016

Stienser Antependium staat in de Samenleesbijbel

Woensdag 29 juni 2016 
Het rode antependium van Stiens in de Samenleesbijbel (NBG, 2015)2010
Op Pinkstermaandag 24 mei 2010 vieren we als Protestantse Gemeente van Stiens het Pinksterfeest in De Hege Stins.
Het rode antependium - met daarop de vlammen en de duif afgebeeld - hangt tijdens deze ochtendkerkdienst over de avondmaalstafel op het liturgisch centrum, teneinde het Pinksterfeest te onderstrepen.
Na deze Pinksterviering maak ik een foto van het 'mooie rooie' liturgische kleed, en plaats deze foto nog dezelfde dag als 'plaatje bij mijn dagelijkse praatje' op mijn weblog.

2014
Bijna vier jaar later - in maart 2014 - word ik benaderd door een medewerker van de beeldredactie van Uitgeverij Royal Jongbloed te Heerenveen, met de mededeling dat men bij Royal Jongbloed op dat moment werkt aan de totstandkoming van de Samenleesbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze Bijbel zou in 2015 verschijnen als een Bijbel in Gewone Taal, maar dan verrijkt met een groot aantal bijzondere toevoegingen, zoals weetjes, vragen, opdrachten, illustraties, liedjes, leesroutes, thema-pagina's, kortom, teveel moois om op te noemen.
Royal Jongbloed wilde mijn weblog-foto van het Pinksterfeest-antependium van Stiens graag als illustratie opnemen in die Samenleesbijbel, of ik daar toestemming voor wilde geven, en tegen welke voorwaarden?
De toezegging om de foto aan te leveren heb ik direct gedaan en de foto dezelfde dag geëmaild, want aan zo'n eervol verzoek kun je toch alleen maar onvoorwaardelijk voldoen, en ook al helemaal omdat het om één van de mooie antependia gaat van onze Protestantse Gemeente van Stiens.

2015
Een jaar later - in 2015 - werd de Samenleesbijbel gepubliceerd. Een groot succes, dat we als Nederlands Bijbelgenootschap groot(s) ook hebben gevierd tijdens het Bijbelfestival van 24 oktober 2015 in Maarssen.
De foto van het Stienser antependium staat afgebeeld op pagina 2119 van de Samenleesbijbel (NBG, 2015). De foto staat daar als illustratie op de 30e Samen Geloven-Themapagina's 2118 & 2119 over Hemelvaart & Pinksteren. Daar wordt onder andere genoemd dat Rood de liturgische kleur van het Pinksterfeest is, en dat die rode kleur ons herinnert aan het vuur van de Heilige Geest. De duif en de vlammen op het antependium zijn de symbolen van de Heilige Geest.
Tijdens het Pinksterfeest in de kerk hangt dit rode antependium met daarop de duif en de vlammen vóórin de kerk, over de Avondmaalstafel en/of over de preekstoel.

Antependia in Stiens
Een antependium is een liturgisch kleed, dat over de avondmaalstafel en/of aan de kansel hangt. In De Hege Stins van Stiens hebben we vier antependia, in deze verschillende kleuren:

  • Een paarse voor de Adventstijd en voor de 40-dagen tijd, 
  • Een rode voor Pinksteren, bij belijdenis doen en bij de bevestiging van ambtsdragers, 
  • Een witte voor Kerst en Pasen.
  • Een groene voor de ‘gewone’ zondagen. 

Door de symboliek van het kruis, halmen, druiventrossen, vlammetjes van de Geest, een witte duif, vis en broden helpt het antependium ons om na te denken over de geloofsinhoud van de tijd van het kerkelijk jaar.
De gebruikte kleuren zijn in de kerken van het Westen overal gelijk; de symbolen kunnen wel anders zijn.
De antependia van Stiens zijn in de tachtiger jaren gemaakt, enerzijds kleine exemplaren voor de kansel, en anderzijds grote voor de avondmaalstafel.
Bij de vernieuwing van het liturgisch centrum van De Hege Stins in 2005 leende de nieuwe kansel zich niet meer voor een vierkleed, en daarom hangen de kleine liturgische kleden nu als wandversiering in de consistorie van de kerk. De grote antependia hangen over de avondmaalstafel op het liturgisch centrum van de kerk.
De Stienser antependia zijn vroeger gemaakt door Gerrie de Haan, Rie Pijpers, Annie Ritsema, Tineke Salverda en Jelly Sloot. Deze dames hebben er een heel winterseizoen lang tijdens een wekelijkse handwerksessie aan gewerkt. En dan heb je ook iets moois.
In Stiens prijzen we ons gelukkig met het feit dat één van onze Stienser antependia van De Hege Stins nu staat afgebeeld in de nieuwe Samenleesbijbel.

Geen opmerkingen: