zaterdag 18 juni 2016

Een broeder in nood!

Zaterdag 18 juni 2016 
Advertentie in Trouw

Nood aan de man
Vandaag vond ik in een oud boek een krantenknipsel uit het dagblad Trouw. Het was een strook van een dubbele advertentiekolom, die indertijd hoogstwaarschijnlijk als boekenlegger is gebruikt.
Mijn oog viel op één van de advertenties, die opviel vanwege de lange advertentietekst, en vanwege de dringende titel: "Een broeder in nood!"

De plaatselijke kerk spreekt
Ziende op de tekst van de advertentie lijkt het erop dat een ondernemer in financiële nood zit bij de doorstart van het eigen of van een andermans bedrijf. Gezien de advertentietitel en het feit dat het de kerkenraad van de plaatselijke gereformeerde kerk is die de oproep plaatst, rijst het vermoeden dat die ondernemer lid is van die gereformeerde kerk, immers, niet voor niets wordt gesproken over een geloofs'broeder' in nood.
De betreffende kerkenraad realiseert zich terdege dat het niet verantwoord is om haar kerkelijke gelden te gebruiken om de financiële nood van deze ondernemer/onderneming te lenigen, maar de melding dat de gereformeerde kerk ter plaatse zich moreel verantwoordelijk voelt, zegt wel iets positiefs over de maatschappelijke, diaconale verantwoordelijkheid die deze kerkelijke gemeente duidelijk voelt.
De dringende oproep is duidelijk ingegeven door een aantal bijbelse waarden, zoals bijvoorbeeld: barmhartigheid, gerechtigheid, solidariteit, hulpvaardigheid en naastenliefde.

Diaconale taak
In de kerkelijke gemeente zal plaatselijk allicht ook al een oproep zijn gedaan om de geloofsbroeder uit diens nood te helpen. En het is ook heel goed mogelijk dat een aantal gemeenteleden en/of andere bewoners van die plaats in de in nood verkerende onderneming hun brood verdienen. Of wellicht is de onderneming van groot belang voor het dorp, denk maar aan bijvoorbeeld een kruidenier, een bakker of een landbouwmechanisatiebedrijf in een agrarische kern.
Meer dan wat in de advertentie staat, weten we niet, dus het blijft gissen naar het echte verhaal achter deze oproep. Waar het is, en wanneer dit speelde, kon ik niet gewaar worden uit het knipsel; wel (gezien de achterzijde van dit knipsel) dat het in de maand april was, en dat het in elk geval na 1951 in de krant moet hebben gestaan.

Crowdfunding door de gemeente voor een gemeentelid
Wat hier tientallen jaren geleden al gebeurde, is wat we tegenwoordig heel modern vinden, en wat we in het hedendaagse taalgebruik 'crowdfunding' noemen.
Er is hier sprake van een doorstart-project van een onderneming. Om die - kennelijk beloftevolle - doorstart mogelijk te maken, moet er geld op het kleed komen. Geld dat nodig is om bij de vermelde wijziging van de bedrijfsleiding de onderneming de zo nodige kansen te bieden om het hoofd weer boven water te krijgen en te houden.
Waar het zich afspeelde, om welk bedrijf het gaat, of het goed afliep, of dit bedrijf nog steeds bestaat, en of deze crowdfunding tot het gewenste resultaat heeft geleid, weten we niet, en zullen we waarschijnlijk ook nooit weten.
Maar wie het wel weet, mag het zeggen!

Geen opmerkingen: