zondag 19 juni 2016

Liefde blijft een Godsgeschenk

Zondag 19 juni 2016 
Huwelijksinzegening in de Sint-Vituskerk van Stiens
Vraagje
Het is zaterdagmiddag als de telefoon gaat. Dominee Jaap Overeem, of ik morgenochtend tijdens de kerkdienst in de Sint-Vituskerk te Stiens tijdens de trouwdienst wil invallen als kerkdienstfotograaf, omdat de ingeplande fotografe plotseling is uitgevallen,
Komt klaar, dus het probleempje opgelost. 
Het feest kan beginnen.

Probleempje
Vanmorgen vroeg kom ik de kerkzaal binnen, en hoor dan direct van onze voorganger dat vanmorgen vroeg ook organist Olchert Clevering zich wegens ziekte heeft moeten afmelden. Dat is een iets groter probleem dan die fotoinzet, want Olchert had de muzikale begeleiding goed voorbereid, omdat hij vanmorgen samen met Daniëlle & Eveline Boonstra op cornet de muzikale omlijsting zou verzorgen. Dat beloofde dan een mooie kerkdienst te worden.
Maar onze gemeentepredikant vindt wel een oplossing, want - zo vertelt Jaap Overeem me - hij neemt straks zelf plaats achter de piano, en verzorgt tijdens de hele kerkdienst dan ook wel de muzikale begeleiding.
Komt ook klaar, dus ook het tweede probleempje opgelost. 
Het feest kan zeker beginnen?

Opgelost
En dan - enkele minuten voordat de kerkdienst begint - wandelt onze voormalige gemeentepredikant Ulbe Tjallingii de kerkzaal binnen. De beide predikanten begroeten elkaar, ze overleggen even, en dan zien we Ulbe Tjallingii met de grote muziekboeken van de piano naar achteren-boven lopen. Het zal toch niet? Jawel, hij neemt plaats achter het orgel, en begint te orgelspelen. Bij aanvang van deze huwelijksdienst vertelt dominee Overeem dat onze zo muzikale ex-voorganger van harte bereid is om tijdens deze kerkdienst het orgel te bespelen.
Komt eveneens helemaal klaar, dus volkomen opgelost. 
Het feest kan nu zeker beginnen!

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn Zegen
Het kan niet anders of er moet wel Zegen rusten op deze ochtendkerkdienst, want ook al lopen een aantal zaken anders dan gepland en verwacht, het komt uiteindelijk allemaal goed, en we vieren een rijk gezegende dienst.
En Gods Zegen hebben we ook wel nodig, want we vieren vanmorgen op feestelijke wijze dat onze gemeenteleden Wilma Hoekstra & Stiena Otte hier en nu in de Stienser Sint-Vituskerk Gods Zegen ontvangen over hun burgerlijk huwelijk van de afgelopen week. Het bruidspaar wil graag hun relatie in het midden van onze Protestantse gemeente laten zegenen, en dat steunen we als gemeente van harte, getuige de nagenoeg volle Sint-Vituskerk, waar al eeuwenlang Gods onmisbare Zegen is uitgesproken over een groot aantal huwelijken. De liefde van het bruidspaar wordt vanmorgen dan ook beantwoord met de Zegen van God en met de blijken van liefdesgemeenschap van de geloofsgenoten.

Schouder aan schouder, of gezacheüsd worden?
In het ochtendgebed, waarin we elke zondag biddend stilstaan bij de nood in de wereld, bidt dominee Overeem ook voor de slachtoffers en hun familie en vrienden, en voor de familie en vrienden van de schutter die afgelopen week in een homo-nachtclub in het Amerikaanse Orlando 49 mensen doodschoot en 53 andere aanwezigen verwondde. Wat is het schokkend dat de sexuele geaardheid van deze slachtoffers voor de ganadeloze dader de reden was om zoveel medemensen te vermoorden en te verwonden.
Lector Wybren van Beem - die overigens ook een oud-docent is van Stiena Otte - leest als tweede schriftlezing het bijbelverhaal van Zacheüs uit Lucas 19:1-10.
In zijn uitleg gaat dominee Overeem in op het buitensluiten van het hoofd van de tollenaars Zachëus. De situatie van Zacheüs - die Jezus niet kan zien - is als de kinderen die vorige week in de achterste gelederen niet veel konden zien van de vliegshow op de Leeuwarder vliegbasis, omdat al die volwassen grote vliegtuigspotters met hun enorme fotocamera's - en soms ook nog op een trapje - vooraan bij de dranghekken stonden. Stel je nou toch eens voor hoeveel beter het was geweest als die lange vliegtuigspotters de kinderen en kleine mensen letterlijk vóór(aan) hadden laten gaan, en hoeveel meer had Zacheüs gezien, en gevoeld dat hij er ook toe deed en erbij mocht horen, als de lange mensen hem vóór(aan) hadden laten gaan, om Jezus ook te zien.
Door wie worden wij buitengesloten, 
en wie sluiten wij zelf buiten? 

Naar Go(e)d(s) voorbeeld van uitsluiten naar insluiten
Of gaan we het voortaan anders doen?
Laten we elkaar toch een nieuwe start, een nieuw begin gunnen.
Dat zou dan wel lijken op elkaar 'zegenen', want 'zegenen' is het goede van God over de ander afroepen.
Zegen gaat over dat God goed is.
Als wij elkaar zegenen, betekent het dus ook dat we de ander niet uitsluiten, maar insluiten in het goede dat wij de ander schenken.
Als we er goed over nadenken en als we om ons heen kijken, ook hier in Stiens, moeten we constateren dat God veel guller is met Zijn goedheid, dan dat wij aankunnen.

Liefde als geschenk van God
En vanmorgen zijn we hier bijeen, omdat twee van onze gemeenteleden, twee waardevolle mensen voor elkaar gevonden zijn.
We vieren vanmorgen de liefde.
De naam van God wordt hier vanmorgen genoemd naast de naam van de liefde.
Het bruidspaar hier in ons midden heeft gevraagd om Gods zegen te mogen ontvangen in het midden van alle aanwezige broeders (broers) en zusters (zussen).
Vandaag kunnen we hier in de Sint-Vituskerk zien en beleven dat de liefde grenzen open kan breken, die door mensen zijn gemaakt.
Wat dat betreft mogen we wel stellen dat 'liefde een Godsgeschenk' is en blijft.

De huwelijksinzegening
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht
Met deze indruk-wekkende woorden kunnen we vanmorgen en in de rest van deze komende week verder. Nu is dan ook het moment aangebroken dat het bruidspaar de gevraagde zegen zal ontvangen.
Dominee Overeem leidt de huwelijksinzegening in met enkele inleidende woorden, waarna we met elkaar bidden om de Zegen van God.
Daarna vindt de huwelijksinzegening plaats bij het doopvont in het midden van de kerk.
Met enkele korte toespraken, felicitaties en geschenken wordt dit sacrament op persoonlijke wijze onderstreept.
De muziek en de zang draagt vanmorgen - vooral ook door het mooie samenspel van Daniëlle & Eveline op cornet en het gevarieerde orgelspel van Ulbe Tjallingii - in hoge mate bij aan de goede sfeer van deze speciale kerkdienst. Vooral ook het slotlied, het 'U zij de glorie', met de zo klassiek uitbundige samenzang onder begeleiding van de koperinstrumenten en met al die registers van het orgel die open gaan, brengt deze indrukwekkende slotzang mij voelen te zijn als in de grote 'kathedraal' van Stiens.
Niet alleen de vorm, maar ook de inhoud werkt mee als wij, voordat we na koffie met felicitaties en oranjekoek uiteen gaan, de leien bijna van het dak van die 'kathedraal' van Stiens zingen, met de woorden:
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan,
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht.

Geen opmerkingen: