woensdag 1 juni 2016

Calamiteitenoefening in De Haak bij Stenden Hogeschool

Dinsdag 31 mei 2016 
Calamiteitenoefening in De Haak van Stenden in LeeuwardenAlarm
Vlak vóór 10.00 uur, juist op het moment dat ik klaar sta om in de Boardroom een presentatie over de relatie tussen accreditatie, WHW, Croho en diploma's te gaan verzorgen voor het hogeschoolbrede platform van alle Examencommissies van Stenden Hogeschool begint het ontruimingsalarm in het bestuursgebouw De Haak te Leeuwarden met een genadeloos lawaai duidelijk te maken dat het hele gebouw moet worden ontruimd. Of er sprake is van een oefening, is niet bekend, maar dat maakt ook niet uit, want dit alarm betekent maar één ding: verlaat het gebouw en wacht buiten op nadere instructies.

Verlaat het pand
Ik verlaat mijn werkplek en loopt met alle andere collega's mee in de richting van de buitendeur aan de Rengerslaanzijde. We passeren een groep bedrijfshulpverleners die druk in de weer zijn om een vrouw op een brancard te stabiliseren. We lopen de trap af naar beneden. Verderop hangt een rookwolk in het gebouw, maar daar hebben wij via onze vluchtroute geen last van.
Ondertussen is ons al wel duidelijk geworden dat het om een onaangekondigde calamiteitenoefening gaat. We stellen ons op aan de voorzijde van De Haak, in afwachting van wat er nog zal gebeuren.
Het is beslist geen straf om even buiten te staan, want het is prachtig weer, dus iedereen geniet ondertussen van de aangename zonneschijn hier buiten. Bovendien is het ook nog gezellig, want onder andere omdat de vergadering van alle examencommissies zou gaan beginnen, zijn er onder ons ook veel collega's van de andere vier Stenden Hogeschoolvestigingen. En het is best wel genoeglijk en gezellig om elkaar hier in het zonnetje weer eens even te ontmoeten.

Naar het verzamelpunt
Na enige tijd wordt de vrouw op de brancard naar buiten gedragen door de wijd openstaande nooduitgang naast de draaideur, en wordt ze in het gras vóór De Haak gelegd. Dan valt het kennelijk de bedrijfshulpverleners op dat hun collega's zich nog niet allemaal hebben opgesteld op het verzamelpunt op het parkeerterrein aan de achterzijde van De Haak, dus we worden vriendelijk verzocht om allen mee te lopen naar dit verzamelpunt.
Na enkele minuten krijgen we daar te horen dat het om een oefening gaat, en worden we allen hartelijk bedankt voor de vlotte medewerking aan deze oefening. Ons wordt meegedeeld dat we weer naar binnen kunnen gaan.

Evaluatie
Vlak bij de zij-ingang van De Haak worden we opgevangen door een zogenoemde 'waarnemer' van deze calamiteitenoefening. Deze collega wil graag even de oefening van zojuist met ons evalueren. Hij somt een aantal relevante observaties op, en vertelt daarbij hoe wij dat een volgende keer beter zouden kunnen doen. Goed idee overigens om dit zo direct na de oefening aan te horen. Na zijn presentatie wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om nog iets te vragen of te zeggen, waarvan door enkelen van de Stenden-medewerkers ook gebruik wordt gemaakt. Daarna worden we wederom hartelijk bedankt voor onze medewerking en wandelen we met zijn allen rustig naar de zijdeur, waar we De Haak weer veilig kunnen betreden, om vervolgens allen terug te keren of te gaan naar de plek waar een ieder wordt verwacht. Met een vertraging van ongeveer een half uur - door deze oefening - begin ik in de Boardroom met mijn presentatie.

Afwikkeling
Bijna drie kwartier later - als ik na afloop van mijn presentatie weer terug wandel naar mijn werkplek - zie ik vanaf de eerste verdieping dat een groep bedrijfshulpverleners met de vrouw op de brancard onderaan de trap in de ontvangsthal op de begane grond nog steeds serieus bezig zijn met de afwikkeling van de ontruimingsoefening. Her en der liggen op de eerste verdieping nog de hulpmiddelen die zijn gebruikt bij de calamiteitenoefening. Maar alle aandacht is nu eerst nog gericht op de goede zorg voor de vrouw op de brancard.

Geen opmerkingen: