dinsdag 14 juni 2016

Accreditatiefeest Media en Entertainment Management in 3JO

Dinsdagmiddag 14 juni 2016 
Toespraak van de Academic Dean Marijke de JagerSpanning en vertrouwen
Acht maanden geleden, op 13 oktober 2015, werd de kwaliteit van onze HBO-Bachelor-opleiding 'Media en Entertainment Management' beoordeeld door een onafhankelijk visitatiepanel, dat bestond uit gezaghebbende experts op het gebied van (de kwaliteit) van (media-)opleidingen in het hoger onderwijs.
Veel was er aan gedaan om het audit team te laten zien, horen en te ervaren wat nodig is om een welbeargumenteerd oordeel te vellen over de kwaliteit van deze HBO-opleiding, en natuurlijk kijk je er dan met zijn allen met spanning, maar toch ook wel weer met vertrouwen naar uit, hoe zo'n visitatiepanel je opleiding beoordeelt.

Voldoende en goed
Na de 13e oktober 2015 konden we met recht met plezier terugkijken op deze kwaliteitskeuring, want het audit team had grondig onderzoek verricht, en kwam tot de conclusie dat deze opleiding met een prima beoordeling de komende jaren in kan. In het rapport met daarin het positieve accreditatieadvies aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie gaf de visitatiecommissie op twee van de drie standaarden een Voldoende, en op de andere van de drie standaarden een Goed als beoordeling.
Met die beoordeling en met die uitslag heeft de NVAO de opleiding de zo begeerde accreditatie (het keurmerk) verleend voor de komende jaren, tot in elk geval het jaar 2020.

Trots en blij
Alle reden dus voor de opleiding om feest te vieren, want met die mooie score mag je best trots zijn op je opleiding. Daarom heeft het management van de opleiding alle betrokkenen uitgenodigd om vanmiddag in het Leeuwarder bewegingscentrum 3JO op onze Kenniscampus met elkaar het glas te heffen en vanavond met zijn allen de avondmaaltijd te delen, zodat nog eens met een blij gemoed terug kan worden gekeken op deze geslaagde visitatie en verdiende accreditatie.

Inzet en waardering
Ik ben er vanmiddag ook bij als tientallen medewerkers, een groep studenten, en enkele stafmedewerkers en ook andere betrokkenen (bijvoorbeeld van de Raad van Advies) worden toegesproken door achtereenvolgens Patrick Bemelmans (de Head of School), Klaas-Wybo van der Hoek (lid van ons College van Bestuur) en Marijke de Jager (de Academic Dean van deze opleiding). Hun speeches maken duidelijk dat het best een spannend proces is om zo'n kwaliteitskeuring in te gaan, want het kan ook fout aflopen, met alle gevolgen van dien. Maar met zo'n opleidingsteam, ondersteund door stafmedewerkers van de hogeschool, blijken we met vlag en wimpel door deze kwaliteitskeuring heen te zijn gekomen, dus met recht spreken bestuur en management vanmiddag in de drie toespraken hun dank uit aan al die betrokkenen - waarvan hier vanmiddag velen aanwezig - die zo'n essentiële bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze visitatie en accreditatie.
En het mag best eens worden gezegd dat die dank natuurlijk ook uit mag gaan naar alle bestuurders en leden van het managementteam, die leiding hebben gegeven aan dit proces, en die hebben gefaciliteerd dat ieder zijn bijdrage kón leveren aan het verkrijgen van dit zo gewenste kwaliteitskeurmerk.

Geen opmerkingen: