zondag 29 mei 2016

What's the secret?

Zondag 22 mei 2016
De gospelrockband 'Changed' in De Hege Stins te Stiens

Rockkerkdienst
Vandaag is de Gospelrockband Changed bij en met ons in De Hege Stins van Stiens. Op uitnodiging van de Stienser Evangelisatie- en Zendingscommissie verzorgen de bandleden vanavond een zogenaamde Rockkerkdienst. Het is één van de Sing Ins die deze commissie van onze Protestantse Gemeente van Stiens in dit kerkelijke seizoen vanavond als Gemeentedienst organiseert.

Appèl
Changed draait al vele jaren mee in de kerkelijke muziekscene. Gitarist Jouke Droogsma van deze band is zelf predikant. Hij praat tijdens deze avondkerkdienst de muzieknummers, de bijbelteksten en de andere liturgische onderdelen op lenige wijze aan elkaar. 
De presentatie van de gospelrockband wordt ondersteund door een welverzorgde beamerpresentatie. Vanavond blijkt ook maar weer dat de laagdrempelige benadering met het appellerende karakter van woord & muziek veel kerkgangers hier in Stiens aanspreekt. 

Geloven in deze tijd
Deze band bestaat uit vijf bandleden, waarvan er vanavond vier op het podium staan. Het zijn allen leden die graag muziek met elkaar maken, die zelf hun muzieknummers schrijven vanuit de gewone, alledaagse levenservaringen. Daarmee blijft de band gevoelsmatig dicht bij de mensen; dus geen zweverig verhalen, maar gewoon de realiteit van gisteren, vandaag en vast ook wel van morgen. 
Het enthousiasme en de intensiteit van deze gospelrockband spreekt tot de verbeelding, en het neemt de aanwezige kerkgangers mee op hun ervaren levensweg, en dan zodanig dat er een link wordt gelegd met het geloof in God. 

What's the secret?
Het thema van deze dienst is: "What's the secret?
Als je in deze tijd hoort over allerlei onwenselijke gebeurtenissen, óók de zaken die te maken hebben met religie, dan vraag je je toch wel eens af wie God eigenlijk is. 
Dáár proberen we in deze evangelisatiedienst met zijn allen een (deel van het) antwoord op te vinden. 

Problematisch realisme
Vanavond wordt de Sing In begonnen met akoestische gitaren, een contrabas en met ingetogen drums. Variaties komen later in de kerkdienst met met behulp van elektrische gitaren, een knorrende bas en de beukende drums; met daar tussendoor de vocale inbreng van zangeres Anoek Mulder. 
De dienst begint met een muzikale schets van de problematische tijd waarin wij leven; een tijd die voor veel medemensen om ons heen niet altijd even gemakkelijk is. De thema's van de songs zijn uit het leven gegrepen en daardoor ook zeer herkenbaar. Ze worden mede door de gelijktijdig ondersteunende foto's en andere illustraties met een flinke intensiteit gebracht, en zeker altijd realistisch.

Kentering ten goede
In het gevarieerde samenstel van muziek, verwijzingen naar bijbelteksten in combinatie met de uitgesproken verbindende teksten komt na de de problematiserende realiteit ruimte voor verandering. God laat jou en mij, laat ons niet in de steek. Er is hoop voor ons en voor deze wereld. God en de Bijbel hebben ook een antwoord voor deze tijd, voor de mensen van vandaag, voor de problemen waarvoor we ons zien gesteld.

Gebedskruis
Briefje aan God
We mogen God aanroepen, bidden, praten met God, om hem onze noden voor te leggen, onze dank voor alle goeds uit te spreken, en onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest vragen om vergeving van onze zonden, vragen om hulp bij wat we vandaag en morgen gaan doen, en de Heilige Geest aanroepen om ons te begeesteren, te bezielen, te inspireren en te motiveren om het voortaan anders en dan vooral beter te doen.
Voorganger Jouke Droogsma bidt mede daarom niet in de plaats van ons. De bandleider nodigt alle kerkgangers uit om naar voren te komen, om allen een eigen briefje aan God te schrijven, een kort persoonlijk gebed, dat daarna mag worden bevestigd aan het grote kruis dat voorin de kerk bij de preekstoel staat. Van dat aanbod wordt door bijna alle kerkgangers gebruik gemaakt, dus aan het eind van deze rockkerkdienst is het grote kruis nagenoeg geheel bedekt met persoonlijke gebedspunten van alle aanwezigen.
En zo brengt Changed en deze kerkdienst ons 'rock with a message' vàn boven, en een 'cross with a message' náár boven. 

Geen opmerkingen: