maandag 30 mei 2016

Visitatie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie in Emmen

Dinsdag 24 mei 2016 
Plenaire terugkoppeling van visitatiebevindingen

Keurmerk voor Life Science-opleidingen van Stenden
Na een periode van grondige voorbereiding is het vandaag zover dat de kwaliteitskeuring plaatsvindt van de twee HBO-bachelor-opleidingen 'Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek' en 'Chemie' in de vestiging Emmen van Stenden Hogeschool.
Een onafhankelijke en gezaghebbende auditcommissie van de Netherlands Quality Agency is vandaag bij deze twee opleidingen in Emmen op bezoek voor de zesjaarlijkse visitatie.

Kritische reflectie
De beide Life Science-opleidingen hebben in het voortraject gezamenlijk een zogenoemde Kritische Reflectie geschreven, gebaseerd op de vier kwaliteitsstandaarden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, zoals die voor erkende opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland en in Vlaanderen worden gehanteerd.
De visitatiecommissie heeft deze zelfevaluatie bestudeerd en verifieert alle ins en out van de opleiding op grond van de voorgelegde Kritische Reflectie. Het visitatiepanel doet dat door het bestuderen van allerlei documenten die de opleidingen aan de het panel ter beschikking heeft gesteld.

Showcase op het Emmtec Industry & Businesspark
Aan het begin van deze visitatiedag gaat het audit panel op werkbezoek naar het 'Emmtec Industry & Businesspark', waar onze studenten van deze opleidingen een deel van hun opleiding volgen. Stenden Hogeschool participeert samen met andere kennisinstellingen en ondernemingen in het Emmtech-netwerk, dat met name bestaat uit bedrijven in de kunststofsector, waaronder global players als DSM, Teijin en Bonar. Onder andere twee Stenden-studenten verzorgen hier een presentatie voor het audit team. In deze showcase, waaraan ook medewerkers van Emmtec deelnemen, wordt verteld wat onze studenten hier doen en leren.

Onderzoek middels verificatiegesprekken
Teruggekomen op de Stenden-campus krijgen de visitatiepanelleden een rondleiding aangeboden langs de faciliteiten van de leeromgeving waarin onze studenten hun hogere beroepsopleiding volgen.
Daarna gaat de visitatiecommissie achtereenvolgens in gesprek met allerlei vertegenwoordigers van deze twee opleidingen, zoals: studenten, afgestudeerden (alumni), docenten, assessoren, directie en management, en de leden van enkele borgingscommissies, zoals de opleidingsexamencommissie.
Aan het eind van de dag gaat de visitatiecommissie in intern beraad, en dan worden directie en managementteamleden uitgenodigd voor een eerste terugkoppeling van de bevindingen van het audit team.

Terugkoppeling van de auditbevindingen
De dag wordt tenslotte afgesloten met een plenaire terugkoppeling door de voorzitter van het visitatiepanel, waarin het audit team rapporteert wat haar bevindingen zijn op het kwaliteitsonderzoek van deze twee opleidingen.
Tijdens de (de)briefingssessies gedurende de hele dag hadden we al gemerkt dat het visitatiepanel grondig onderzoek doet naar de keuzes van deze opleidingen, en naar de kwaliteit van het onderwijs en van de gerealiseerde resultaten van deze twee opleidingen, en dan is het uiteraard verheugend om aan het eind van deze dag van de visitatiecommissie te horen dat men bijzonder is te spreken over de kwaliteit van deze opleidingen, dus we zien met vertrouwen het visitatierapport van dit visitatiepanel tegemoet.

Geen opmerkingen: