maandag 30 mei 2016

Bestuur Stifting Nijkleaster vergadert in Jorwert

Dinsdagavond 24 mei 2016 
Altaar in het koor van de Sint-Radboudkerk van Jorwert


Bestuur en beroepskrachten

Vanavond vergaderen we als bestuur van de Stifting Nijkleaster in de Voorkerk in de Sint-Radboudkerk te Jorwert, de eeuwenoude dorpskerk waarin Nijkleaster al weer enkele jaren is gevestigd.
Dankbaar zijn we dat we vanavond ook kennis kunnen maken met de pasbenoemde Nijkleaster-pastor Saskia Leene, die samen met onze pionierspredikant Hinne Wagenaar en fondsenwerver/communicatiemedewerker Gerko Last nu het team van beroepskrachten gaat versterken.

Lopende zaken
Voordat de ingekomen post de revue passeert, wordt gekeken naar het verslag met de actielijst naar aanleiding van de vorige bestuursvergadering, en komt het nieuwe communicatieplan ter tafel.
Vanuit de Kleasterried komen terugblikken over het Nijkleaster Pinksterpaad, het concept-jaarprogramma 2016-2017, de theatervoorstelling 'Skûlje yn Jorwert', en het gedicht dat de Friese dichter Eppie Dam ons aanbood aan bod. Ook bespreken we de verkoop van en het tentoonstellen van al onze kunstwerken van de Friese kunstenaar Jentsje Popma.

Investeren en financieren
Voordat we naar de verschillende ins en outs van de alsmaar voortgaand te onderzoeken vestigingsopties van Nijkleaster kijken, staan we uitgebreid stil bij allerlei administratieve jaarstukken van onze Stifting Nijkleaster, zoals bijvoorbeeld het jaarverslag, de jaarrekening, met overzichten zoals begrotingen, balans en exploitatieoverzichten. Het oprichten van een nieuw protestants klooster in Fryslân heeft niet alleen inhoudelijke aspecten, want we moeten zeker ook voortdurend zaken in beeld houden als: investeren, financieren en exploiteren. Voor een nieuw klooster in Fryslân behoeven we grote hoeveelheden goddelijk, geestelijk, menselijk, materieel en geldelijk kapitaal.

Kapitaal zoeken en vinden
Het een kan niet zonder het ander, en om het beoogde nieuwe Friese klooster tot een succesvol geheel te maken - ook in hout en steen - zijn grote sommen geld nodig, om het te stichten klooster te financieren en daaruit voortvloeiend ook verantwoord te exploiteren.
En dat geld is er nu nog niet. 
Vanwaar komt onze hulp? 
Als bestuur voelen we ons samen met de medewerkers en vrijwilligers gezegend dat we met onze expertise en onze werkzaamheden een zegenrijke bijdrage mogen leveren aan deze kloosterstichting, in het gebed en in het volste Godsvertrouwen dat wij op niet al te lange termijn hopelijk allen mogen meemaken dat Nijkleaster ook fysiek als klooster in gebruik zal worden genomen, bovenal ter eer aan de Heer, en ter gezegende zorg voor mens en wereld.

Geen opmerkingen: