maandag 30 mei 2016

Proefvisitatiedag 1 van Creatieve Therapie in Leeuwarden

Woensdag 25 mei 2016 
Proefvisitatiekamer van Creatieve Therapie in het Ontmoetingscentrum


Voorbereiding

Vanmorgen vroeg hebben de laatste organisatorische voorbereidingen ertoe geleid dat nu alles keurig klaar staat voor de proefvisitatie van de Stenden-HBO-bachelor-opleiding Creatieve Therapie (CT)  te Leeuwarden. In het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool staat alles klaar voor de proefvisitatiecommissie, en in de zaal daarnaast liggen alle documenten en studentenwerken gereed voor de proefaudit. Op de bovenverdieping is een ruimte ingericht waar vandaag en morgen alle opleidingsgroepen de revue zullen passeren in een 20-minutensessie ter voorbereiding (briefing) en in een 20 minutensessie ter afronding (debriefing) van de opeenvolgende ontmoetingen van deze opleidingsvertegenwoordigers met het auditteam.

Ontvangst
De leden van het proefvisitatiepanel worden door de opleidingsdirectie ontvangen in de lobby van het Stenden Hotel, en dan worden ze begeleid naar de proefvisitatieruimtes in het Ontmoetingscentrum van Stenden Leeuwarden. Deze proefvisitatiecommissie is samengesteld uit enkele auditoren van Stenden Hogeschool, aangevuld met een (extern) lid van de Raad van Advies en een student en een managementteamlid van een collega-CT-opleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit auditteam zal vandaag en morgen het gehele kwaliteitsonderzoek voor haar rekening nemen.

Briefing
De eerste sessie met het proefvisitatiepanel wordt door mij verzorgd, Het is een vijf kwartier durende bijeenkomst, waarin ik met het proefpanel alle relevante ins en outs van deze proefvisitatie doorneem, zodat zij goed voorbereid haar werk vandaag en morgen kan doen.
Daarna gaat het panel in intern beraad, om zich inhoudelijk goed verder voor te bereiden met alle stukken die in de documentenkamer liggen. Daarna is het audit team gereed om in gesprek te gaan met allerlei opleidingsvertegenwoordigers.

Onderzoek
Eerst verzorgen enkele studenten en docenten gezamenlijk een zogenoemde showcase, waarin enige karakteristieken van de opleiding Creatieve Therapie worden gepresenteerd.
Daarna gaat het auditteam verder met een serie gesprekken met achtereenvolgens School- en opleidingsmanagementteamleden en werkveldvertegenwoordigers van de sector waarvoor onze studenten worden opgeleid. De visitatiecommissie krijgt ook een rondleiding aangeboden langs de onderwijsfaciliteiten van Stenden Hogeschool in het algemeen, en van de opleiding Creatieve Therapie in het bijzonder.

Terugblik en vooruitblik
Aan het begin van de avond worden de Head of School en de teamleider nog eens uitgenodigd voor een korte terugkoppeling van de zijde van het proefpanel. Hierin worden de eerste onderzoeksbevindingen met elkaar gedeeld, en wordt alvast vooruitgeblikt op het tweede deel van deze proefvisitatie, dat morgen gedurende de hele dag zal gaan plaatsvinden.

Geen opmerkingen: