dinsdag 31 mei 2016

Proefvisitatiedag 2 van Creatieve Therapie in Leeuwarden

Donderdag 27 mei 2016 
Pleanaire terugkoppeling van de proefvisitatie voor Creatieve Therapie
Verificatiegesprekken

Vandaag is - na gisteren - de tweede dag van de proefvisitatie van de HBO-bachelor-opleiding 'Creatieve Therapie' van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Na het bestuderen van de opleidingsdocumentatie en de eerste gesprekken met directie/management en met werkveldvertegenwoordigers wordt vandaag de nodige tijd genomen om met allerlei groepen van de opleiding verificatiegesprekken te voeren.
Nadat het auditteam de benodigde tijd heeft genomen voor een intern beraad worden er gesprekken gevoerd met achtereenvolgens studenten, docenten, studenten, leden van de examencommissie en van de toetscommissie, en met alumni (afgestudeerden) van deze opleiding.

Terugkoppeling van auditbevindingen
In de tweede helft van de middag ruimt het panel tijd in om aanvullend nog enig documentenonderzoek te verrichten, en om in een intern beraad te komen tot het formuleren van de eerste bevindingen van deze proefvisitatie.
Dan is rond het avonduur het moment aangebroken dat directie en management eerst een terugkoppeling van de auditbevindingen krijgen in kleine kring, waarna alle deelnemers van deze proefvisitatie worden uitgenodigd om aanwezig te zijn in de visitatiekamer bij de plenaire terugkoppeling van de resultaten van deze proefvisitatie.
Het proefvisitatiepanel van CT presenteert haar bevindingen
Het is mooi om te zien dat de inhoud van de presentatie over deze auditbevindingen door de voorzitter van het proefpanel in grote lijnen overeenkomt met de bevindingen zoals wij die gisteren en vandaag verkregen uit alle briefings- en debriefingssessies van deze audit.

Resultaten en vervolg
De Head of School bedankt het proefpanel en ook alle andere medewerkers van deze proefvisitatie voor ieders aandeel in deze geslaagde tweedaagse audit, en dan is er gelegenheid in de lobby van Stenden Hotel om met zijn allen nog even in informeler verband door te praten over de resultaten van deze proefvisitatie.
En nu zijn we in afwachting van het proefvisitatierapport van het auditpanel, waarmee de opleiding vervolgens aan het werk gaat in de gang naar de naderende visitatie, die na de zomervakantie zal gaan plaatsvinden.

Geen opmerkingen: