zondag 15 mei 2016

Geast fan hjirboppe

Zondag 15 mei 2016 - Pinksterfeest 
De dromenvangers van de kinderen worden getoond aan de gemeente


Pinksterviering
Het is inmiddels te doen gebruikelijk dat de ochtendkerkdienst van de Protestantse Gemeente van Stiens op de Pinksterzondag wordt gehouden op het kaatsveld van Stiens, overigens altijd wel op voorwaarde dat het weer geen spelbreker is. Vorig jaar was het Pinksterweer prachtig, dus toen woonden we de hagepreek bij op ons kaatsveld. Voor dit weekend was het weervooruitzicht minder rooskleurig, met als gevolg dat gisteren wijselijk is besloten om het Pinksterfeest dit jaar maar niet in de open lucht te gaan vieren, maar om uit te wijken naar De Hege Stins te Stiens. Vanmorgen komen we dan ook met een goed gevulde kerkzaal bijeen in ons kerkgebouw. De regen en hagel van vanmorgen bevestigt in elk geval dat het een goede keus is om de viering vanmorgen binnen te houden.

Dromen
Voorganger van deze Pinksterviering is onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem, en de lezingen worden verzorgd door lector Hille de Haan. Een groot succes vanmorgen is de voor ons zo verrassend prachtige muzikale omlijsting van het Leeuwarder Harmonieorkest 'Da Capo', onder leiding van hun dirigent Johannes Reijenga.
Het thema van deze Pinksterochtendkerkdienst is 'Dromen'.
Als we vanmorgen de kerk binnen wandelen, horen we buiten al de vrolijke klanken van het harmonieorkest binnen, dus de feestelijke stemming is al vroeg ingezet.

Profeteren, dromen en visioenen
Nadat iedereen hartelijk welkom is geheten, zingen we onder begeleiding van Da Capo het lied 'Heer, het licht van Uw liefde schittert', op de melodie van 'Shine, Jesus, shine'.
Na de bemoediging, de groet en het aanvangsgebed van dominee Overeem luisteren we naar de eerste schriftlezing van Hille de Haan, handelend over de profetie van de profeet Joël (3: 1-5), over dat God zijn Geest zal uitgieten over al wat leeft, dat zonen en dochters profeteren, dat oude mensen dromen zullen dromen, en dat jongeren visioenen zullen zien.
Over die uitstorting van de Heilige Geest, die we vandaag op deze verjaardag van de Kerk vieren, zingen we het lied 'Geast fan hjirboppe' in het Fries, met onder andere: 'Himelske frede, kom yn genede, nei in wrâld fol fan langst nei Jo'.

I have a dream
Daarop volgt van de lector een spiegeltekst uit het gedenkwaardige visioen van dominee Martin Luther King, in zijn toespraak van 1963, die bekend werd vanwege zijn bewoording 'I have a dream'.
Het muzikaal intermezzo 'Dreaming' (van Jacob de Haan) dat het harmonieorkest Da Capo daarop speelt, past perfect hierbij. En wat spreekt het uitnodigend dirigeren van Da Capo-dirigent Reijenga boekdelen over het dromen van goede dromen, ziende op zijn glimlach en op het zichtbare genoegen dat hij beleeft aan de beantwoording in de muzikale performance van zijn orkest.
Aansluitend leest de lector het Pinksterevangelie uit Johannes 2: 1-6.

Wonderen begroten
De titel van de Pinksterboodschap van dominee Overeem verwijst naar een citaat van tien jaar geleden van Haaije Feenstra, de directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, luidend: 'Ik geloof graag in wonderen, maar ik kan ze niet begroten'. Laten we - ook vandaag de dag - vooral onze dromen blijven dromen. 'Because we believe', zoals Da Capo na deze verkondiging beantwoordt met haar muzikaal intermezzo. De gemeente bevestigt dat met het lied 'Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen'.

Bidden om dromen, tongen, talen en talenten
De kinderen komen terug uit de Kindernevendienst. Ze hebben kleurrijk versierde 'dromenvangers' gemaakt ,waarmee ze iets van hun gevangen 'dromen over God' laten zien, zoals 'minder oorlog'.
In het dankgebed en in de voorbeden wordt gebeden voor het verdriet bij het overlijden van twee gemeenteleden, en ook voor de zegen van een pasgeborene in onze gemeente, en zeker ook voor de recent ontvoerde jonge vrouw in Lahore, die lid is van de Pakistaans-christelijke gemeente, waarmee wij nauwe contacten onderhouden als Protestantse Gemeente van Stiens. We bidden ook voor onze dromen, voor tongen, voor talen en voor talenten.

Eer de Heil'ge Geest, de Trooster
Na de collecte wordt de hele gemeente door dominee Jaap Overeem uitgenodigd om met zijn allen rond het harmonieorkest te gaan staan, om dan het samen slotlied rondom ons gastorkest te zingen; het 'Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drieëenge in zijn troon.'
Omdat dit met zoveel power en geestdrift wordt gezongen, nodigt dat uit tot herhaling, dus na de heenzending met zegen zingen we geestdriftig hetzelfde slotlied nogmaals, uit volle borst en dan klinken de laatste klanken nog na als:
Halleluja , halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

1 opmerking:

Harmen Weistra zei

Helemaal mee eens! Het grote slotkoor knalde er uit! Voelde erg goed!