dinsdag 19 april 2016

Roept u maar in De Hege Stins

Zondagochtend 17 april 2016 
Pianist Auke de Boer en saxofonist Folkert-Hans Tolsma 
In de kracht van muziek
Vandaag is het binnen onze Protestantse Gemeente van Stiens Evangelisatiezondag, hetgeen een mooie aanleiding is om van de ochtendkerkdient weer eens heel bijzondere dienst te maken.
De Stienser Evangelisatie- en Zendingscommissie biedt ons vanmorgen een zogenoemde 'RUM-dienst' aan, ofwel een 'Roept U Maar-dienst'.
In deze ochtenddienst staat vandaag het thema 'In de kracht van muziek' centraal.

RUM
Op de achterzijde van de Nieuwsbrief die bij aanvang van de ochtendkerkdienst wekelijks wordt uitgedeeld, staat deze keer een lange lijst met graag gezongen liederen. Aan ons als gemeenteleden ligt daar de vraag onder of wij wellicht wensen dat één of meerdere van die bijzondere liederen vanmorgen tijdens deze RUM-dienst worden gezonden. Vandaag mogen alle aanwezige gemeenteleden dus meebeslissen en door de kerkzaal roepen welke liederen zij graag samen zouden willen zingen.

Een muzikale belevenis
Deze ochtendkerkdienst staat onder leiding van onze gemeentepredikante Desirée Scholtens. De muziek en de muzikale begeleiding van de samenzang worden vanmorgen verzorgd door Auke de
Boer afwisselend op piano en orgel, samen met Folkert-Hans Tolsma afwisselend op trompet en saxofoon. Dit blijkt een sterk muzikaal duo te zijn, want ieder voor zich en ook samen blijken zij prima in staat om mooie muzikale arrangementen voor, tijdens en na de gezongen liederen ten gehore te brengen. De imponerende klanken van de blaasinstrumenten bij orgel en piano geven de kerkganger af en toe een soort kippenvelmoment tijdens een intens beleefde muzikale belevenis.

Vier liedblokjes
Deze kerkdienst heeft overigens wel alle elementen van een reguliere eredienst in zich, maar domina Scholtens meldt ons bij aanvang van de kerkdienst wel dat we vanmorgen vier blokjes van elk drie liederen zullen zingen. Een van die vier blokjes is geheel gereserveerd voor kinderliedjes die door de kinderen in de kerk mogen worden afgeroepen. Voor de andere drie zangblokjes mag iedereen zijn of haar verzoeknummer roepen.

Dansje voor moeder & dochter
Tijdens het eerste blokje wordt gevraagd om, en zingen we uit volle borst:

 • Groot is Uw trouw, o Heer;
 • Geef vrede Heer, geef vrede;
 • Dans, dans en doe maar mee met mij (en wie zou dat kinderliedje hebben aangevraagd?)

Het berust eigenlijk op louter toeval dat we daarmee starten met een stevig intochtslied, dat we zingend bidden voor het lenigen van de nood in de wereld, en dat we dit blokje afsluiten met een glorialied.

In het tweede liederenblok zingen we op verzoek de volgende drie liederen:
 • U zij de glorie;
 • Laat ons nu vrolijk zingen;
 • De Heer is mijn herder.
En als de kinderen terug komen uit de Kindernevendienst, is het derde muziekblokje, met alleen kinderliedjes, het initiatief van de kinderen in de kerk. We zingen dan met hen:
 • 10.000 Reasons;
 • Hoe kwam Mozes door de Rode Zee;
 • Dank U voor deze nieuwe morgen.
En dan aan het eind van de RUM-dienst wordt vanuit de kerkzaal gevraagd om de volgende slotliederen, en we zingen minstens zo enthousiast als zojuist:
 • Wat zou ik zonder U geweest zijn;
 • Lichtstad met de paarlen poorten.
Nadat we allen de zegen hebben meegekregen en de kerkdienst ten einde is, verdienen de muzikanten en natuurlijk ook de medewerkers van de beamer een welverdiend applaus, voor hun snelle organisatie en prima uitvoering.
Bij het verlaten van de kerkzaal worden de kerkgangers tenslotte nog even feestelijk getrakteerd op een prachtig instrumentaal duet op orgel en trompet. Een enthousiast applaus valt de organist en trompettist vol ten deel.

Geen opmerkingen: