maandag 28 maart 2016

Zet een stap naar de ander

Zondag 27 maart 2016 - Paasfeest
De cover van de Veertigdagenkalender 2016

Vastenperiode
'De Heer is waarlijk opgestaan!' Zo begint ouderling van dienst Bert Fennema vanmorgen de Paasviering in de Sint-Vituskerk van de Protestantse Gemeente van Stiens.
Hoor ik iemand achter ons fluisteren: "Halleluja!"?
De veertigdagen-periode die vooraf ging aan het Paasfeest, wordt doorgaans ook wel de 'Veertigdagentijd' genoemd. Die lijdenstijd is een periode van inkeer, bezinning en gebed. Kerk in Actie voerde in deze nu voorbije Passietijd actie met als thema: 'Ik ga. Zet een stap naar de ander’.

Veertigdagenkalender 2016
De commissies voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van het Friese Bitgum, Bitgummole, Marsum en Ingelum en van Franeker hebben voor deze bezinningstijd wederom een 'Veertigdagenkalender 2016' uitgegeven, met het nagenoeg gelijknamige thema: 'Zet een stap naar de ander'.
Van mijn collega Adalgard kocht ik voorafgaande aan deze 40-dagentijd een exemplaar van die Veertigdagenkalender, om daaruit in de veertigdagentijd elke dag de aangegeven tekst aan tafel na de avondmaaltijd ter overdenking te lezen.
De opbrengst van deze kalenderverkoop is voor de Stichting ABA, die zich inzet voor het verbeteren van de leefomstandigheden, voor het onderwijs en de gezondheidszorg op het Indonesische eiland Nias.

Ik ga. Zet een stap naar de ander.
Met de dagteksten uit deze Veertigdagenkalender 2016 konden we ons bezinnen op ons leven, en ook op de wijze waarop wij met onze medemens omgaan. Dergelijk bezinnen kun je doen door de stilte te zoeken, en met bezinning en gebed. Je kunt het in die periode gewoon eens wat rustiger aan doen, maar je kunt er ook voor kiezen om in deze tijd er bewust eens wat vaker en wat meer voor een ander te zijn. Zet bijvoorbeeld daadwerkelijk eens de (eerste?) stap naar die ander.
Als beginnend pelgrim weet je en realiseer je je dat het besluit om daadwerkelijk op weg te gaan het moeilijkste besluit is om te nemen. Je moet letterlijk en figuurlijk over die drempel heen, je moet iets (van jezelf) loslaten, en je moet daadwerkelijk in beweging komen. Wie op weg gaat, zal als vanzelfsprekend de ander ontmoeten. Vraag is echter of je die ontmoeting zomaar laat gebeuren, of dat je heel bewust die stap naar die ene ander zet. Kerk in Actie brengt het al stellig met: Ik ga, en ik zet daadwerkelijk een stap naar de ander. Dichtbij kan het dan gaan om bezoekwerk, naar die eenzame, de zieke, of een stervende medemens. Of bijvoorbeeld naar die vluchteling, al dan niet met een gezin in je nabijheid. Maar je kunt ook over een veel grotere afstand die stap naar een ander zetten. Schrijf bijvoorbeeld via Amnesty International een brief aan een politieke gevangene, of doe ruimhartig mee aan een sponsorproject voor schoolkinderen van christelijk basisonderwijs in Pakistan, Colombia, of in Egypte. Daarmee wordt je stap naar die ander tegelijk ook een stap naar die Ander. Dat is dan weer mooi meegenomen.

Moed gevraagd om die stap toch te zetten
Deze Veertigdagenkalender bevat voor elke dag een korte tekst; nu eens een gedicht, dan een verhaaltje, een overdenking of een gebed, een afbeelding of een spreuk, of bijvoorbeeld een recept voor een brunch.
Enkele thema's van deze dagteksten zijn:

  • Ga met God en Hij zal met je zijn
  • Opstaan en volgen
  • Kom, laat ons opgaan
  • Stap voor stap
  • Bruggen bouwen
  • Een stap in de ander
  • Nog één stap...

"God, wij bidden U:
maak ook ons gevoelig
voor de tekens die U ons geeft.
Leer ons wandelen in Uw licht,
naar het voorbeeld van Jezus."

Geen opmerkingen: