zondag 20 maart 2016

Palmpasenoptocht in Stiens van de Sint-Vituskerk naar Skilhiem

Palmzondag 20 maart 2016
Vertrek Palmpasen-optocht bij Sint-Vituskerk van Stiens op weg naar Skilhiem
Van Palmpasen door de Stille Week heen naar Pasen
De zondag vóór het Paasfeest noemen we in het kerkelijk jaar Palmzondag. We moeten in de komende dagen nog de passiedagen van de Goede Week door - met onder andere Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag - om dan volgende week zondag met zijn allen het Paasfeest te vieren.
Maar eerst vandaag dus Palmpasen.

Vrede in de hemel en op aarde
Op deze Palmzondag denken we aan het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Toen Jezus op een jonge ezel de Olijfberg afdaalde, op weg naar het hooggelegen Jeruzalem, werden zijn discipelen (leerlingen) blij en juichten onderweg:
Leve de koning,
de man die door God gestuurd is!
Vrede in de hemel en alle eer aan God.
Tijdens onze kerkdienst van vanmorgen in de Sint-Vituskerk staan we stil bij de door dominee Jaap Overeem geponeerde stelling dat er in de hemel pas sprake is van vrede, als er op aarde ook vrede is.
We krijgen een korte toelichting op de stelling, en gaan vervolgens met de kerkgangers die om ons heen zitten even in gesprek over de inhoud en betekenis van deze stelling.

Palmpasenstokken maken
Ondertussen zijn de kinderen de kerkzaal al uit gegaan, want zij gaan met de leiding van de Kindernevendienst naar het nabijgelegen Sint-Vitushûs. De kinderen hebben van thuis de zelfgemaakte houten kruisen meegenomen, die zij tijdens de Kindernevendienst versieren met onder andere lekkernijen, en een mooie broodhaan in top, Het resultaat mag er dan wezen, met al die mooie Palmpasenstokken.

Palmpasenoptocht rondom Skilhiem in Stiens
Rondtrekkende Palmpasenoptocht
Als de kinderen klaar zijn met de Palmpasenstokken, stellen ze zich buiten op aan de voet van de grote kerktoren van de Stienser Sint-Vituskerk. Hun ouders en de andere kerkgangers voegen zich bij de kinderen, en dan gaan we met zijn allen in een lange optocht op weg, van de Sint-Vituskerk naar Skilhiem, één van de Stienser woonzorgcentra.
In Skilhiem wachten de bewoners de optocht af, en omdat een deel van de bewoners verblijft op de gesloten afdelingen, wordt ervoor gekozen om de Palmpasenoptocht eerst helemaal om het zorgcomplex van Skilhiem heen te laten gaan. Zo kunnen alle bewoners van Skilhiem in elk geval iets zien en beleven aan deze kleurrijke, vrolijke Palmpasenoptocht.

Gezellige koffieochtend in Skilhiem
Na de Palmpasenoptocht gaan we met de kinderen met al die versierde Palmpasenstokken naar de grote recreatieruimte van Skilhiem, waar we ruim de tijd nemen om gezellig met de daar aanwezige bewoners koffie te drinken. Voor de kinderen staat de limonade al klaar en op de met paasgeel versierde tafels staan ook schalen met paaseitjes. Het wordt een gezellige bijeenkomst voor (heel) jong en (heel) oud, en als dominee Overeem achter de piano plaatsneemt en een aantal gemeenteleden samen met hem ook het Hosanna-lied van de komende Batseba-musical inzetten, wordt het een vrolijke boel.
Palmpasen - een vrolijk feest voor jong en oud in Skilhiem
Ook narcissen voor bewoners in de gesloten afdeling
Ik word nog even meegevraagd om met de leiding van de Kindernevendienst en de kinderen mee te gaan naar de gesloten afdelingen, want ook de bewoners van die afdelingen worden - evenals de bewoners in de koffiezaal - verblijd met een vrolijk geelbloeiende narcis.
Aan het eind van de ochtend gaan zo langzamerhand de gemeenteleden weer naar huis, gaan de meeste bewoners weer terug naar hun woonkamer, en keert de rust weer terug in de grote recreatiezaal.
Bewoners van Skilhiem en de gemeenteleden inclusief alle kinderen, allen met alweer een fijne ervaring rijker.

Geen opmerkingen: