zondag 20 maart 2016

Vijf jaar later

Zaterdag 19 maart 2016 
Een bloemenrijk versierd graf van hait, 5 jaar na overlijden2011-2016

Vijf jaar geleden, vroeg op een zaterdagochtend in 2011, werden we gebeld met de melding om zo snel mogelijk naar Drachten te komen, omdat het met hait niet goed ging. Aangekomen in het hospice te Drachten bleek hait al te zijn overleden. Vandaag is dat precies vijf jaar geleden. Een periode waarin ook al weer veel is gebeurd, waarin de venijnig scherpe kantjes van de rouw er al wel af zijn, maar het gemis blijft natuurlijk.

Froubuurt
Zo'n dag als vandaag is bij uitstek geschikt om heel bewust het leven, de ziekte en het overlijden van hait te gedenken, dus dat gaan we vandaag ook doen.
Mim is vandaag en morgen bij ons op bezoek. Dat biedt ons de gelegenheid om ook op bezoek te gaan bij het graf van hait op de begraafplaats van Onze Lieve Vrouwenparochie, ofwel - zoals we dat in onze moedertaal noemen - 'Froubuurt'.

Herdenken
Eerst gaan we naar Leeuwarden om een partij bloeiende planten en een mooi bloemstuk te kopen, dat we straks op het graf kunnen plaatsen. Daarna rijden we naar Froubuurt, waar ik eerst de grafsteen een grondige schoonmaakbeurt geef. Als die even later tijdens de korte opklaringen weer glimt in het zuinige voorjaarszonnetje, is het moment gekomen om de bloembakken te legen, en daar de pas gekochte vrolijk gekleurde plantjes in te planten. Vervolgens komen de kleurrijk gevulde plantenbakken op het grafmonument, en het bloemstuk erbij. Dan is het klaar en staan we letterlijk en figuurlijk nog even stil bij deze gedenkwaardige dag.

Breng ons de pijn te boven,
verlos ons van de nacht.
Leer ons in licht geloven,
dat op de morgen wacht.
Al leven wij ten dode,
gebonden aan de tijd,
wees ons het woord, de bode,
de taal van eeuwigheid.

Geen opmerkingen: