maandag 21 maart 2016

Visitatie van de Schoolleidersopleidingen @ Stenden & NHL

Maandag 21 maart 2016
De plenaire terugkoppeling van de auditbevindingen
Schoolleidersopleidingen
Reeds vele jaren verzorgt Stenden Hogeschool in Noord-Nederland de Schoolleidersopleidingen voor het Primair Onderwijs. Sinds enkele jaren worden deze Schoolleidersopleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam verzorgd door Stenden Professionals en ECNO, als een samenwerkingsverband van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.
De opleiding wordt aangeboden aan schoolleiders en aan onderwijsmedewerkers die op afzienbare termijn graag schoolleider willen worden. Schoolleiders in het basisonderwijs dienen te worden geregistreerd in het zogenoemde 'Schoolleidersregister Primair Onderwijs'.

Schoolleidersregister Primair Onderwijs
Om als afgestudeerde van de Schoolleidersopleiding te worden geregistreerd in het Schoolleidersregister dient de betreffende Schoolleidersopleiding te voldoen aan een set kwaliteitscriteria. Om te beoordelen of zo'n Schoolleidersopleiding aan die kwaliteitseisen voldoet, wordt de opleiding gevisiteerd en beoordeeld door een onafhankelijk auditpanel, dat bestaat uit gezaghebbende auditoren. Schoolleidersopleidingen die een voldoende beoordeling verdienen, kunnen zich laten registreren in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Die registratie staat er dan garant voor dat iedere afgestudeerde van de goedgekeurde Schoolleidersopleiding kan worden geregistreerd in het Schoolleidersregister, waarmee de betreffende schoolleider voldoet aan diens wettelijke registratieplicht.

Visitatie
Vandaag is het na een periode van grondige voorbereiding zover dat onze gemeenschappelijke Schoolleidersopleidingen kunnen worden gekeurd door een visitatiecommissie van het evaluatiebureau AeQui. Dat vindt vandaag plaats in de congresruimte van Stenden Hotel te Leeuwarden.
Het auditpanel heeft daartoe inmiddels een zogenoemde Kritische Reflectie van onze Schoolleidersopleidingen bestudeerd, en daarbij onder andere ook een aantal opgevraagde eindwerken van deze opleidingen beoordeeld. Naast de visitatiekamer bevindt zich een documentenkamer, waarin een groot aantal overige instellings- en opleidingsdocumenten ligt, die door deze beoordelingscommissie ook worden bestudeerd.

Verificatiegesprekken
Een groot deel van zo'n visitatiedag wordt ingevuld met een aantal verificatiegesprekken, waarin het audit team in gesprek is met onder andere directie, managers, docenten, studenten, afgestudeerden en ook vertegenwoordigers van het werkveld waarvoor de Schoolleidersopleidingen opleiden.
Vandaag ben ik aanwezig bij de sessies die voorafgaan aan, en die volgen op deze interviews. In een vergaderzaal van Stenden Hotel ontvangen we alle deelnemende groepen vooraf voor een korte briefing, en zijn ze na het panelinterview van harte welkom voor een debriefing van ook zo'n twintig minuten. Op deze wijze zorgen we ervoor dat alle deelnemers van deze audit op tijd gereed zijn voor het auditgesprek, en na afloop nog even met elkaar kunnen napraten over de ervaringen van het voorgaande auditgesprek.

Panelbevindingen met positief resultaat
Als alle documenten door het auditpanel zijn bestudeerd, als alle interviews hebben plaatsgevonden, en als de visitatiecommissie daarna voldoende gelegenheid heeft gehad om haar onderzoeksbevindingen te analyseren, worden alle deelnemende groepen door het audit team nogmaals uitgenodigd in de visitatiekamer, waar de voorzitter van het auditteam namens de visitatiecommissieleden een korte terugkoppeling verzorgt van de panelbevindingen van deze visitatie.
Daarin spreekt het visitatiepanel haar waardering uit voor de kwaliteit van de Schoolleidersopleidingen van NHL Hogeschool en van Stenden Hogeschool, geeft zij als waardevolle aanvulling nog een aantal verbetersuggesties waar de Schoolleidersopleidingen in de komende jaren ook nog hun voordeel mee kunnen doen, en concludeert het visitatiepanel tenslotte dat deze kwaliteitsbeoordeling zal leiden tot een positief accreditatieadvies.

Accreditatie en registratie
Als over enkele weken het visitatierapport gereed is, kunnen onze beide instellingen met dat positieve advies van de visitatiecommissie bij het Schoolleidersregister Primair Onderwijs de accreditatie aanvragen voor haar beide Schoolleidersopleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam.
Zodra het Schoolleidersregister onze beide opleidingen heeft geaccrediteerd, kunnen de afgestudeerde schoolleiders zich laten registreren in het Schoolleidersregister, waarmee NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool hebben voldaan aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook garant te staan voor een goede opleiding van huidige en toekomstige schoolleiders in het Nederlandse basisonderwijs.

Geen opmerkingen: