woensdag 9 maart 2016

Dank voor het leren onderwijzen

Woensdag 9 maart 2016
Detail van de dank je wel-collage van afgestudeerden van Stenden-Emmen


Rondje langs de velden
Halverwege de ochtend rijd ik vanuit Stenden-Leeuwarden naar onze Stenden Hogeschool-vestiging in Emmen, om daar met onze collega's van de Accreditatievoorbereidingsgroep in gesprek te gaan in het periodieke Voortgangsconsult ter voorbereiding op de komende visitatie van onze HBO-Bachelor-opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie.
Omdat ik ruim op tijd bij Stenden Emmen arriveer, maak ik na aankomst nog even het gebruikelijke 'rondje langs de velden' (Schools) om ook 'by walking around' een aantal lopende zaken af te stemmen.

Beginnen met aandacht, interesse en spontaniteit
Tijdens die rondgang door het hogeschoolgebouw te Emmen valt mijn oog op een grote collage in de gang van onze Opleiding tot leraar Basisonderwijs (OLB), in de volksmond ook wel de Pabo genoemd.
Deze prachtig gedecoreerde wandplaat is gemaakt door een groep afgestudeerden van deze opleiding.
Te midden van alle decoraties en een groepsfoto van dit cohort zijn op artistieke wijze enkele reflectieteksten aangebracht, waarin de afgestudeerden kort terugblikken op hun opleidingsjaren binnen de OLB van Stenden Hogeschool. Zo beschrijven ze zichzelf als een groep jonge mensen, die bij aanvang van hun studie eigenlijk nog niet precies weten wat hen allen te wachten staat, en dat ze vol interesse, aandacht en spontaniteit hun studie indertijd aanvingen.

Vragen werden antwoorden
Daarna schrijven ze dat dit docententeam hen de ogen en oren heeft doen openen met een combinatie van onder andere colleges en met vooral ook stapels te bestuderen leerstof. Duidelijk is wel dat dit docententeam zich heeft ingespannen om hen als studenten zoveel mogelijk mee te geven gedurende hun opleiding @ Stenden.
Wat niet duidelijk was, werd rustig nog eens uitgelegd, en voor wie het nut van al die leerstof aanvankelijk nog een vraag was, veranderden die vragen in antwoorden op de momenten dat de leerstof werd getoetst.

Klaagzangen veranderden in waardering
En dan komt eigenlijk wel een heel mooi deel van deze collage, op het moment dat de afgestudeerden melden dat wat zij met elkaar deden in hun ogen ook best wel eens voor verbetering vatbaar was. De alumni melden dat zij - bescheiden als ze zijn - wel eens dachten dat al hun klaagzangen, opbouwende kritiek, en tactvol gebrachte terechtwijzingen hun docenten wellicht zouden storen in hun dagelijkse werkzaamheden.
Maar nu, na afstuderen, geven de afgestudeerden aan dat ze toch vooral ook hun waardering voor dit docententeam willen laten blijken.
Collectief bedanken deze beginnende basisschoolleerkrachten hun docenten voor de leerzame, mooie studiejaren binnen Stenden Hogeschool, en voegen daar als gerichte noot nog aan toe dat ze vinden dat hun leermeesters van deze Pabo van Stenden voor hen goede, prettige docenten zijn geweest.

Meten en weten
Binnen Stenden Hogeschool kennen we een gevarieerd set tevredenheidsmetingen, waarbij onder andere studenten, medewerkers, afgestudeerden en werkveldvertegenwoordigers periodiek worden geënqueteerd over hun mate van tevredenheid met betrekking tot bijvoorbeeld het verzorgde onderwijs en over de gerealiseerde onderwijsresultaten van de afzonderlijke opleidingen.
En als je dan bovenop dit stelsel van schriftelijke, mondelinge en digitale kwaliteitsevaluaties zomaar ergens in de gang van onze hogeschool dan ook nog zo'n waarderingscollage aantreft, dan mag je gerust stellen dat zo'n 'certificaat van tevredenheid' een waardevolle aanvulling vormt op alle formele evaluatietechniek, die er mag zijn, en die ook zeker gezien mag worden.

Geen opmerkingen: