maandag 18 januari 2016

Wij noemen ze bij hun naam

Zondag 17 januari 2016 
De jongerenband Rise in De Hege Stins te Stiens


Rise is de naam
Vanmorgen komen we als Protestantse Gemeente van Stiens voor de ochtenddienst bijeen in De Hege Stins te Stiens. Een bijzondere kerkdienst, waarin aan namen zin en nieuwe betekenis wordt gegeven.
Voorganger van deze kerkdienst is dominee Desirée Scholtens, en naast organist Han Giesing wordt de muzikale begeleiding vanmorgen mede verzorgd door onze eigen jongerenband. Deze muziekband - bestaande uit een dwarsfluitiste, twee saxofonistes, een cajonist, drie zangeressen, een pianiste, een gitarist en twee geluidstechnici - ging tot op heden door het leven met als voorlopige werknaam 'Peper&Zoutband', maar vandaag zien we op de beamer en horen we in de aankondiging dat de muziekband nu dan toch een eigennaam heeft aangenomen, namelijk: 'Rise'.

Matthias en Daniël zijn hun namen
Maar bij deze naam blijft het vandaag niet, want nog twee andere namen worden in deze dienst genoemd. Op verzoek van de ouders Wiebren & Judith worden vanmorgen hun twee jongste zonen Matthias en Daniël opgedragen in het midden van de gemeente. Zo worden de jongens voor het aangezicht van God gebracht, en gezegend, opdat zij mogen opgroeien tot eer van God. Als ze later volwassen zijn, zullen ze dan zelf kunnen kiezen voor de volwassenendoop.
De naam 'Matthias' betekent 'Geschenk van God', en de Hebreeuwse naam 'Daniël' betekent "God is mijn rechtdoener'.
In dat Godsvertrouwen komen de beide ouders met hun kinderen naar voren, zoals in het bijbelverhaal waarin ouders hun kinderen bij Jezus brengen, waarna Jezus de kinderen de handen oplegt en hen zegent. Zo ook worden hier de namen van Matthias en Daniël genoemd, en worden zij door de dominee voor het leven gezegend.

Geen opmerkingen: