maandag 25 januari 2016

Trial Visitation for International Teacher Education for primary schools

Maandag 25 januari 2016 
Het proefvisitatiepanel wordt wegwijs gemaakt in de documentenkamerInternational Teacher Education for primary schools (ITEps)
Nog enkele weken en dan is het moment van de waarheid aangebroken voor de nieuwe opleiding ITEps van Stenden Hogeschool. Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft al aangegeven dat zij bereid is deze internationale HBO-Bachelor-opleiding te bekostigen indien de nieuwe opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden die voor opleidingen in het Nederlandse en in Europese hoger onderwijs gelden.

Opleiding voor internationaal basisonderwijs
Na vele jaren gedegen voorbereiding is Stenden Hogeschool zo ver om deze nieuwe internationale opleiding tot leerkracht voor internationale basisscholen aan te bieden. Samen met enkele andere Europese instellingen voor hoger onderwijs heeft Stenden Hogeschool deze nieuwe opleiding ontwikkeld en in de onderwijsmarkt gezet.
Het werkveld van de internationale scholen voor basisonderwijs in binnen- en buitenland heeft al verklaard dat zij deze nieuwe lerarenopleiding graag in het Europese hoger onderwijsbestel ziet opgenomen, en nu onze minister Bussemaker ook tot bekostiging daarvan heeft besloten, is bijna het moment aangebroken om dit nieuw beproefde onderwijsprogramma te laten keuren.

Visitatie nieuwe opleiding
Over enkele weken zal een internationaal samengestelde visitatiecommissie in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) deze nieuwe opleiding keuren aan de hand van het nieuwe Europese beoordelingskader voor opleidingen in het Europese hoger onderwijs, teneinde de accreditatieorganisatie een positief advies te kunnen geven op de start van deze zo gewenste nieuwe opleiding.

Proefvisitatie voor alle zekerheid
Om er zeker van te zijn dat we echt overal aan hebben gedacht, dat alle documenten op orde zijn, en dat het onderwijsprogramma staat als een huis, laten we voor de zekerheid toch nog een internationaal samengesteld proefvisitatiepanel naar alle ins en outs van onze nieuwe opleiding kijken. Als zij nog enige verbeterpunten vinden, kunnen we de puntjes nog tijdig op die 'i' zetten.
Vandaag begint dit audit team met haar kwaliteitsonderzoek in onze vestiging van Stenden Hogeschool in Meppel. Het panel bestudeert veel documenten, spreekt met enkele groepen, zoals het management, docenten en studenten, en probeert ondertussen feedback te geven op wat men zoal waarneemt in alle documenten en gesprekken.

Auditen van Nederland via Denemarken in Noorwegen
Na deze auditdag in Meppel, vertrekt het panel naar het vliegveld, om haar onderzoekswerk morgen voort te zetten bij onze partnerinstelling in Denemarken, en overmorgen bij ons partnerinstituut in Noorwegen.
Als na woensdag dan bekend is of we ergens nog iets zouden kunnen verbeteren, gaan we daarmee direct aan de slag.
We zien de visitatie vol vertrouwen tegemoet. We zijn er klaar voor.

Geen opmerkingen: