maandag 25 januari 2016

Geef(t) mij vleugels

Zondag 24 januari 2016 
Sjonggroep Majim uit Kollum verzorgt de Sing In in De Hege Stins te Stiens

Koudumer themaviering in Stiens
De Stienser Evangelisatie- en Zendingscommissie heeft ‘Sjonggroep Majim’ uit Koudum uitgenodigd om vanavond de Gemeentedienst als Sing In in te vullen met haar themaviering ‘Geef(t) mij vleugels’. Daartoe komen we als Protestantse Gemeente van Stiens vanavond bijeen in De Hege Stins te Stiens.
Deze themaviering van Majim neemt ons mee naar zomaar een koorrepetitie, waar allerlei alledaagse dingen voorbij komen. We nemen allemaal dag in dag uit onze eigen ‘rugzak’ van het leven mee..... Het samen zingen geeft je zoveel inspiratie en voldoening, dat je beseft: “Ik sta er niet alleen voor”. Je ontdekt dat  je jouw ‘rugzak’ kunt je delen met anderen, zodat je de vleugels krijgt waar je naar op zoek bent.
Vanavond geeft Majim op inspirerende wijze invulling aan dit thema, door zang, muziek, beeld en verbeelding.

Keuzes maken
Majim begint haar performance met de bekende song 'The Circle of Life', waarbij de koorleden in een binnen- en buitenkring 'rondcirkelen' op het steeds wederkerende refrein van dit lied.
Dan neemt de koorvoorzitter het woord en spreekt ze over het steeds maar weer een keuze moeten maken in je leven. Daarop zingt het koor 'De taal van het hart'.
Het lied wordt onderbroken als de ringtoon van de telefoon klinkt. Dan wordt duidelijk dat je altijd nog zoveel hebt te doen, maar dat zingen een probaat middel is tegen die stress. Dan volgt met solo en koorzang het mooie lied 'Zeilen op de wind van vandaag'.

Op je kompas zeilen
Het volgende subthema over altijd maar belangrijk willen wezen in je leven en in je werk, wordt gerelativeerd met het lied waarin de solo-zangeres een steen heeft verlegd in een rivier.
Daarna wordt teruggekomen op het zeilen. Voor een juiste koers heb je een kompas nodig. Ons kompas vinden we in de 'Tien Woorden' in de Bijbel, die vervolgens op volgorde één voor één door de koorleden in een toegankelijke versie worden voorgelezen. Doordat wij met zijn allen daaruit onze eigen keuzes maken, creëren wij samen onze hedendaagse wereld. Het koor zingt dan 'The World we make'.
Nu volgt een intermezzo over 'Het boek van jouw leven'. Zou jij eigenlijk wel willen weten hoe je leven verder zal verlopen? We zingen daarop samen 'Zolang wij ademhalen'.

Nooit alleen
Een uitstapje naar het Afrikaanse continent volgt daarop, over het leven met alle (on)zekerheden in Afrika. Daarop wordt met zang en djembé voortgeborduurd in bijpassende kledingstijl met het Afrikaanse begroetingslied 'Molweni'.
Een opmerkelijk therapie-showprogramma breekt in op het programma, waarin dr. Jan als therapeut met een in Fryslân moeizaam inburgerende westerlinge in gesprek is over het zoeken en vinden van sociale aansluiting in haar eigen woon- en leefgemeenschap. De remedie is: ga bij een koor!; en dan klinkt op de melodie van 'You never walk alone' het lied 'Allinne sjongst nea'. In het Fries zingt het koor ook 'As in freon'.
Het mooie van een zangkoor is dat je in en door het zingen als het ware wordt opgetild door onze God, die er altijd voor je is, ofwel in het volgende lied als volgt vertolkt: 'You raise me up'.

God ontmoeten
Terugkomend op de cirkel van het leven, worden we erop gewezen dat we die cirkel van het leven ook heel goed kunnen vinden in de natuur, gevolgd door het lied: 'Take these wings'.
Maar, je hoeft die hoge berg echt niet op om God te ontmoeten. God kun je ook ontmoeten hier beneden, en heel dichtbij.
In onze ontmoetingen, daar waar wij er voor elkaar zijn, daar zal God ook zijn. Ga niet alleen door het leven, probeer samen, met elkaar te gaan, want - zo sluit Majim deze themaviering af - 'You never let go':

Geen opmerkingen: