woensdag 6 januari 2016

De tweede ijzeldag

Woensdag 6 januari 2016 
Regelmatig krijgen we 'status updates' van Stenden Safety first
Veiligheid gaat boven alles. Als hogeschoolbestuur ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid van alle studenten en medewerkers, hetgeen betekent op ijzeldagen zoals gisteren en vandaag dat je voortdurend met zijn allen de veranderingen in het weer en verkeer goed in de gaten moet houden. Gelukkig helpen het KNMI, Rijkswaterstaat, de ANWB, regionale oproepen zoals Omrop Fryslân, en veel andere organisaties je goed met alle informatie, die zij voortdurend verstrekken over de huidige stand van zaken en over de vooruitzichten van de komende uren. Daar kun je dankbaar gebruik van maken, en dan moet je zo vroeg mogelijk een besluit nemen of je hogeschoolgebouwen open gaan en/of blijven, en of je studenten en medewerkers al dan niet op hun werkplek worden verwacht. Veiligheid gaat daarbij boven alles.

Gesloten en open
Op grond van de gisteravond beschikbaar zijnde informatie is - zoals vooraangekondigd - om 21.30 uur via allerlei communicatiekanalen van Stenden Hogeschool (internet, intranet, Blackboard, Twitter en Facebook) naar alle belanghebbenden gemeld dat vandaag de hogeschoolgebouwen van Assen, Groningen en Meppel gesloten blijven, Ook in de Stenden Hogeschoolvestigingen van Emmen en Leeuwarden wordt vandaag geen contactonderwijs verzorgd, om studenten en medewerkers niet in de weer- en/of verkeersproblemen te brengen.
Tot nader kennisgeving zouden de hogeschoolgebouwen van Emmen en Leeuwarden wel open blijven, dus wie toch binnen een Stenden-gebouw wil studeren of werken, werd daartoe in de gelegenheid gesteld. Voor iedereen staat vandaag gratis thee en koffie klaar, dus dat zit wel goed.

Tijdens de ijzel gaat het werk 'gewoon' door
Maar het werk kan altijd doorgaan, ook thuis. Zo hebben we vanmorgen bijvoorbeeld via groeps-Skype een gepland overleg van een uur van vier collega's via internet toch laten plaatsvinden, Vier Stenden-collega's, alle vier vanaf de thuiswerkplek, vergaderden via Skype. Eén vanuit de provincie Groningen, één vanuit Drenthe, één vanuit Flevoland en ik vanuit Fryslân. De techniek faciliteerde ons prima, en blijft ons faciliteren, want het Skype-gesprek is opgenomen, opdat de secretaresse aan de hand van deze digitale geluidsopname het verslag een dezer dagen gaat notuleren. Mooi dat het zo kan. Hulde aan alle technici die dit voor ons mogelijk maken.

Code oranje werd rood, dus ...
Maar, de KNMI-code oranje bleef vandaag niet oranje. Het KNMI schaalde aan het eind van de ochtend voor de provincie Drenthe de code op van oranje naar rood. Gevolg was dat besloten werd om het hogeschoolgebouw van Stenden in Emmen om 13.00 uur te sluiten. Wie naar huis kon, ging, en voor wie dat een probleem opleverde, werd een oplossing gezocht.
Maar, nog eens, aan het begin van de middag meldt het KNMI het volgende:
Grootschalige gladheid door ijzel. 
Het weeralarm geldt voor Drenthe en Friesland
In de provincies Drenthe en Friesland geldt een weeralarm, 
code rood van kracht voor grootschalige gladheid als gevolg van ijzel. 
Voor de provincies Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland en op de Wadden blijft code oranje van kracht. 
Ook in de kop van Noord-Holland en West-Friesland kan het plaatselijk glad zijn door ijzel. Komende uren kan de gladheid zich nog iets verder zuidwaarts uitbreiden.
In het noorden en noordoosten houdt de gladheid aan tot donderdag. 
Elders verdwijnt de gladheid in de loop van de avond.
Gevolg was dat inmiddels is besloten dat ook het hogeschoolgebouw van Stenden in Leeuwarden dicht ging, om 14.00 uur. Wie naar huis kon, gaat, en voor wie dat een probleem oplevert, wordt ook in Leeuwarden een oplossing gezocht.
En vlak vóór 15.00 uur is ook voor de provincie Groningen de KNMI-code Rood van kracht geworden. Het KNMI meldt op dat moment:
De gladheid houdt aan tot morgen. 
In het uiterste noordoosten zal deze als laatste verdwijnen; 
pas in de loop van morgenavond.
Aan het begin van de avond krijgen we te horen hoe we morgen verder kunnen en gaan.

En in Stiens
Ten opzichte van gisteren is bij ons in het noorden van Fryslân de situatie vrijwel ongewijzigd. De Leeuwarder Courant is wel bezorgd, en ook de regiopost; alhoewel de regiopostbezorgster vlakbij ons huis wel lelijk ten val kwam op de spekgladde ijsvloer hier in Stiens. En om dan weer op te staan op zo'n ijsvlakte, 'valt' ook al niet mee, zo bleek.
Ons huis is aan de oostzijde net een ijshuis op de plaatsen waar de ijzel-neerslag de gevel bereikte.

Ook de buiten staande auto is geheel ingepakt in een dikke ijslaag, die op plekken varieert met een dikte van een halve tot een hele centimeter. Carosserie, ramen, lampen, ruitenwissers, spiegels, maar ook de sloten en de kieren van de raam- en deurlijsten zijn geheel bedekt en gevuld met ijs, dus de auto's hier in Stiens staat netjes ingepakt te wachten op dooi.

Mens en dier passen zich aan
En in onze tuin doen allerlei vogels zich de hele dag tegoed aan alle brood en vogelvoer dat hen daar wordt aangeboden. Op enkele plekken van de composthoop achter in de tuin hebben ijverige vogels (waarschijnlijk lijsters) noeste arbeid verricht door het dunne laagje sneeuw en de dunne maar harde laag ijs weg te pikken, om in alle GFT-afval van groente, fruit en tuin toch nog iets eetbaars te vinden.

En zo zoeken en vinden mens en dier allemaal een weg en een oplossing om zich zo goed mogelijk te verhouden tot en optimaal aan te passen aan deze toch wel bijzondere, ijzige ijzeldagen.

Geen opmerkingen: