zaterdag 19 december 2015

Wat heeft dat om het lijf?

Donderdag 17 december 2015 
Werkstuk beeldende opdracht Kleding & Mode

Werken in Emmen
Vandaag ben ik voor de opleidingen Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie aan het werk in onze Stenden Hogeschoolvestiging te Emmen. Voorafgaand aan het Voortgangsconsult voor deze twee opleidingen kan ik hier ook nog een en ander doen voor International Teachers Education in Primary Schools en voor de opleiding Logistiek en Economie.
In de gemeenschapsruimte van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (ook wel Pabo genoemd) zie ik enkele werkstukken van studenten hangen. Een informatieblad licht toe welke studentenwerken dit zijn.

Omslag voor de Beeldmap
De hier en nu geëxposeerde werkstukken zijn bedoeld als titelpagina voor een beeldmap voor het vak 'Beeldende Vorming' van de tweedejaars studenten van de Pabo. In die beeldmap komen de werkstukken en de resultaten van andere opdrachten van dit tweede studiejaar.

Kleding & Mode
De opdracht voor de hier tentoongestelde werkstukken heeft te maken met een alledaags onderwerp, waarmee iedereen wel te maken heeft, namelijk: Kleding en Mode. 
Het thema van deze opdracht is 'Wat heeft het om het lijf?'
Zoals elke beeldende opdracht kent ook deze opdracht drie doelen, op drie aspecten, te weten:

  • Een inhoudelijk doel (voor wat betreft betekenis). Inhoudelijk is de eis dat er naar eigen keus een kledingstuk wordt ontworpen voor het bovenlichaam. De eigen naam moet daarbij op een of andere manier - bijvoorbeeld in een kledinglabel - worden verwerkt.
  • Een beeldend doel (gericht op vorm). Beeldende eisen zijn dat het textiel moet worden uitgebeeld met een ander materiaal (in principe met gekleurd papier), waarbij elementen zoals overlapping, textuur en/of reliëf, en ook de toepassing van een patroon een rol moet spelen; èn er moeten details worden weergegeven,
  • Een technisch doel (gericht op materiaal). De belangrijkste technische eis is dat er naast gekleurd papier tenminste drie andere materialen moeten worden gebruikt.

Geen opmerkingen: