zondag 20 december 2015

Afscheidsdienst voor Marleen de Pater-van der Meer in Zutphen

Vrijdag 18 december 2015 
Omslag van het muziekboekje

Afscheid in Zutphen

Aan het begin van deze week werden we opgeschrikt door het overlijden van Marleen de Pater-van der Meer, en vandaag aan het eind van deze week komen we in groten getale bijeen in de Sint-Walburgiskerk van Zutphen voor de afscheidsdienst van Marleen.
Zo'n kerkdienst is een passende gelegenheid om stil te staan bij het leven en werken van een overleden geliefde. Je realiseert je dan ten volle hoeveel de mens om wie wij treuren heeft betekend voor alle mensen hier aanwezig, voor velen die hier vandaag niet bij (kunnen) zijn, en voor al die zaken in haar werk, beroepshalve en in het vrijwilligerscircuit.

Voorzitter van het NBG
Voor ons als delegatie namens de verenigingsleden, de werkorganisatie en uit naam van het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zijn we vandaag aanwezig bij de uitvaartdienst voor Marleen de Pater-van der Meer (1950-2015). Voor ons was Marleen de (bestuurs)voorzitter van het NBG. Voor anderen was ze hun (schoon)moeder, oma, zus, collega, vriendin, en zo verliest iedereen in Marleen iemand uit de eigen kring. Dat verlies, en wie Marleen voor ons was, dat staat vandaag ook centraal in deze afscheidsdienst in de Sint-Walburgiskerk.

Marleen hield van muziek
Marleen hield van muziek, en daarvan wilde ze ons vóór en tijdens deze kerkdienst iets meegeven. Daarom wordt er veel muziek ten gehore gebracht voorafgaand aan de afscheidsdienst van Marleen. Een mooi muziekboekje ligt voor ons klaar in de kerk, waarmee we vóór de kerkdienst kunnen volgen van welke muziek Marleen zo hield. We luisteren naar muziek van onder andere Sweelinck, Purcell, J.S. Bach, Bruckner, Fauré, Poulenc, Duruflé, Martin, Bernstein en Strauss.

Respectvolle woorden van gedachtenis
Voorganger van deze afscheidsdienst is dominee Ronald Heins, en de muzikale inbreng wordt verzorgd door organist Gert Oldenbeuving.
De familie draagt Marleen binnen bij aanvang van de kerkdienst. De Adventskaarsen worden aangestoken door haar kleinkinderen en na het eerste gebed leest Frans van der Meer Psalm 91, waarna we met zijn allen die Psalm zingen.
Vóór en na een muzikaal intermezzo op het orgel worden woorden van gedachtenis uitgesproken door:

  • Gerrit van der Meer, een broer van Marleen, die onder andere verhaalt over de kinder- en jeugdjaren op de boerderij in het Zeeuwse Hekelingen, over de Watersnoodramp van 1953, en over de wijze waarop Marleen de weg van studie en werk insloeg.
  • Martijn de Pater, de oudste zoon van Marleen, vertelt over zijn jeugdjaren als kind, en wat zijn moeder voor hem heeft betekend, en nog steeds betekent.
  • Arnold Gerritsen, burgemeester van Zutphen, vertelt over de tomeloze inzet van Marleen als gemeenteraadslid, als wethouder en als loco-burgemeester, in de jaren dat Marleen bestuurlijk werkzaam was in haar woonplaats Zutphen.
  • Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, vertelt onder ander over de passie en de goede resultaten van Marleen op het gebied van sociale kwesties die in de landspolitiek speelden in de jaren dat Marleen kamerlid was van de Tweede Kamer. Hij vertelt dat Marleen niet zozeer de persoon was om politieke problemen op te roepen, maar veel meer om ze adequaat op te lossen. Dat tekent het karakter van Marleen. 
  • Johan Remkes, Commissaris van de Koning, voor Noord-Holland, vertelt over de wijze waarop Marleen op gedegen en succesvolle wijze tot vorige maand nog vorm en inhoud gaf aan haar burgemeesterschap in de Noord-Hollandse gemeente Muiden.
  • Lidwien Prinssen-de Pater, de dochter van Marleen, vertelt over oude en recente herinneringen aan haar moeder, over muziek, en over de aftakeling door die verschrikkelijke ziekte, die haar moeder uiteindelijk fataal werd. In dit verhaal, samen met al die andere verhalen, leren we Marleen nóg beter kennen, in al haar facetten van betrokken mens en harde werker,

Gedenken en herdenken
Na de samenzang van een lied volgt de bijbellezing door ds. Sybout van der Meer, momenteel de waarnemend voorzitter van het NBG, in de afgelopen maanden dat we Marleen zo misten in ons NBG-bestuur. Sybout vertelt onder andere dat de viering met onze voormalige NBG-beschermvrouw Prinses Beatrix van het 200-jarig bestaan van het NBG en de feestelijk aanbieding van de Bijbel in Gewone Taal aan onze NBG-beschermheer koning Willem-Alexander twee van de hoogtepunten zijn geweest in de periode dat Marleen onze voorzitter was van het NBG.
Daarna leest Sybout van der Meer de schriftlezing uit Exodus volgens die nieuwe Bijbel in Gewone Taal, waarna dominee Heins dit schriftgedeelte als uitgangspunt neemt voor zijn overdenking in deze afscheidsdienst.
Na de gebeden en het ophangen van een gedachteniskruisje zingen we het slotlied, en dan wordt Marleen door haar naasten de kerk uitgedragen, terwijl de organist deze laatste gang prominent onderstreept met het mooie orgelspel van 'Herzlich lieb hab ich dich, o Herr" van J.S. Bach.
Aansluitend wordt Marleen begraven op de Oosterbegraafplaats te Zutphen, en is er tenslotte in de Zutphense Burgerzaal gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten en te condoleren.

Geen opmerkingen: