zondag 20 december 2015

Kerstconcert 2015 van Pro Rege & Telling Voices in Dokkum

Zaterdag 19 december 2015 
Een volle Sint-Martinuskerk geniet van het prachtige kerstconcert in DokkumTwee koren samen in de Sint-Martinuskerk
In no time waren de toegangskaarten voor het Kerstconcert van het Dokkumer Christelijk Mannenkoor Pro Rege en de Zanggroep Telling Voices uit Minnertsga uitverkocht. Omdat twee kaarten door een koper werden geretourneerd, konden er voor Durkje en mij toch nog twee kaarten worden bemachtigd, waardoor wij vanavond met Durkje haar moeder dit kerstconcert bijwonen in de Sint-Martinuskerk van Dokkum. Omdat Durkje haar vader Pieter de Jong (het oudste zingende) lid is van dit 90 leden tellende mannenkoor willen we dit indrukwekkende kerstconcert niet missen.

Begeleiding
Tot en met de laatste zitplaats zijn alle stoelen en banken bezet als tegen 20.00 uur het mannenkoor en de zanggroep de grote kerk van Dokkum binnenwandelen.
Beide koren staan onder leiding van dirigent Dirk Norbruis. De koren en de samenzang zullen worden begeleid door de organiste Anja Heikamp-Kommerie en de pianist Ronald Postma, beiden vaste muzikanten van Pro Rege. Rennie Veenstra treedt vanavond als ladyspeaker op om de muziekstukken met een praatje aan elkaar te verbinden.

Deel 1 van het concert
Pro Rege begint met het lied 'Zie de herders'. en daarna komt Telling Voices zingend binnen met het lied 'Walk in the light'. Tussen beide nummers door wordt nog een andere spiritual 'Go, tell it on the mountains' gezongen, waarbij twee koorleden zingend tussen de rijen door van achter uit de kerkzaal naar voren naar het podium lopen. Daarna opent de presentatrice het avondprogramma en zingen we samen 'O kom, o kom, Immanuël'.
Daarop volgt een muzikaal blokje met het lied 'Omwandeling', 'De hemelen roemen' (van J. Haydn), de Engelse Carol 'What Child is this' en het geboorteverhaal van Jezus. gezongen op de bekende melodie van het 'Hallelujah' van Leonard Cohen. In dit laatste lied komen de vrouwenstemmen van Telling Voices heel mooi naar voren. Dit sluiten we af met samenzang van ''t Was nacht in Bethlehems dreven'.
Een gevarieerd muziekblokje volgt dan met 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij, het lied over liefde en vertrouwen 'Had ik de liefde niet' van Remco Hakkert, en tenslotte het gebed 'Heer in de hemel' van Arie Pronk.
Bijzonder mooi zijn ook de muzikale intermezzo's van de organiste en de pianist. De kerstmedley bijvoorbeeld vormt een kunstig samenspel met solo's van orgel en piano, gevarieerd en elkaar heel mooi aanvullend.
Dan komt een trio liedjes over Psalm 23; eerst 'De Heer is mijn Herder', gevolgd door samenzang van 'Mijn Herder is de Here God', en tenslotte afgesloten met 'The Lord is my Shephard' van Verdi, in een bewerking van Tom Parker. Vóór de pauze zingen beide koren dan nog het geboortebericht 'Zie ik verkondig' en 'He shall be great'.

Deel 2 van het concert
Na de pauze zijn we er direct weer bij als het koor 'keihard' het lied 'Rise up' ten gehore brengt. Pro Rege zingt dan 'U bent alles Heer' en daarna zet Telling Voices het lied 'O heilige nacht' in, dat even later door Pro Rege krachtig wordt ondersteund.
De concertgangers hebben de smaak behoorlijk te pakken gekregen, want als we daarna in samenzang het lied 'Komt allen tezamen' zingen, lijkt er geen geluidslimiet te bestaan, want dit lied wordt krachtig en uitbundig door een volle kerkzaal gezongen. Wat een power heeft het kerklied, ook Anno 2015!
Het 'Gloria' van Vivaldi wordt gezongen, met Piet Kuiken als solist, en daarop volgt dan weer zo'n mooi instrumentaal intermezzo van de organiste en de pianist, heel kunstig gebracht; precies goed zo.
Pro Rege vervolgt met 'In the land of Zion' van Händel, in een bewerking van Tom Parker, gevolgd door 'Blessing and honour' van dezelfde componist, maar nu met een aanvullende bewerking van dirigent Dirk Norbruis, de muzikale kracht van beide koren.
Altijd goed in concerten doen ook de orgelstukken van Martin Mans het, en als dan nu het 'Kerstintrada' conform Martin Mans wordt gespeeld, leveren de beide koren daar nog een fikse vocale bijdrage aan, waardoor dit muziekstuk staat als een huis. We sluiten dit af met de samenzang van 'Eer zij God in onze dagen'.

Het eind in zicht
Bij dit kerstconcert hoort uiteraard ook een vertolking van 'Stille nacht', En daarop volgt dan 'He is born, Hallelujah'.
Telling Voices zingt dan 'Shine your light' in het Fries als 'Lit Jo ljocht', gevolgd door 'Glory to God', met Monique Kuiken als soliste. Heel verrassend zet dan Pro Rege ineens het prachtige lied 'Marching on' in, waarbij de organiste een glansrol vertolkt.
En dan sluiten Pro Rege en Telling Voices af met het populaire lied 'God and God alone', onmiskenbaar het 'Superlied' van Pro Rege, dat iedereen raakt en begeestert, getuige het uitbundige applaus vanuit de kerkzaal.
De voorzitter van Pro Rege sluit dan de avond af, waarbij iedereen hartelijk wordt bedankt voor zijn of haar bijdrage aan het welslagen van deze concertavond hier in Dokkum. En hij komt nog met een verrassing, want het is nog niet helemaal afgelopen, want we krijgen nog een muzikale toegift, van het lied 'Dank sei Ihr Herr' van Händel.
En als we dan in samenzang tenslotte het lied 'Ere zij God' zingen, gaat iedereen in die samenzang helemaal los, en als de koren er dan ook nog in slagen om met hun tegenstemmen tegen de samenzang in te zingen, is het Kerstfeest onbegrensd compleet in deze massale samenzang.

Geen opmerkingen: