zondag 13 december 2015

De sprong over de Tjonger (Wandelen in Fryslân - route 6)

Zondagochtend 13 december 2015
Sluiswachtershuis bij Schutsluis No. 1 in de Tjonger/KuinderOldeberkoop
In 2010 publiceerden geograaf Edward Houting & vormgever Jacob van der Vaart via de Friese Pers Boekerij de wandelgids 'Wandelen in Fryslân'. De focus van de 12 wandelroutes in deze wandelgids ligt op cultuurhistorie en landschap.
Vandaag lopen Durkje en ik wederom twee wandelingen uit deze wandelgids. Vanmorgen lopen we de 14 kilometer lange route nummer 6 vanuit Oldeberkoop, en vanmiddag lopen we de 7 kilometer lange route nummer 10 vanaf de Oldelamerbrug. Totaal hebben we vandaag dan 21 kilometer gelopen.
Als we vanmorgen tegen 9.30 uur vanuit Oldeberkoop vertrekken, is het buiten 8 graden Celsius, en die temperatuur blijft vandaag constant. Onderweg tussen Heerenveen en Wolvega hebben we nog regen gehad, maar al snel daarna breekt de zon door en genieten we de rest van de dag tijdens deze beide wandelingen van een heerlijk najaarszonnetje. Het waait nauwelijks, dus het is prima wandelweer vandaag.
Het thema van onze ochtendwandeling, van deze zesde route is: 'De sprong over de Tjonger'.

Door de Tjongervallei
Onder de klanken van de klokslag van de Sint-Bonifatiuskerk wandelen we vanaf de kerkbrink naar Villa Lunia, waar we de verkeersweg oversteken, om dan door het bungalowpark Molenbosch het dorp uit te wandelen. Door het natuurgebied van It Fryske Gea wandelen we ten noordwesten van Oldeberkoop de Tjongervallei in. Het hier glooiende terrein wordt gevormd door oude rivierduinen langs de rivier de Tjonger. Archeologische vondsten van de zogenoemde Tjongercultuur toonden aan dat hier al in het stenen tijdperk bewoning was in deze riviervallei.
Voorbij de Meulereed wandelen we verder over een fietspad, dat de Tjongervallei doorkruist. We kunnen dan bij het sluiswachtershuis bij Schutsluis No 1 de rivier de Tjonger (ook wel de Kuinder genoemd) oversteken.

Te lange, maar wel gezellige koffiepauze in Nieuwehorne
Aan de overzijde van de rivier lopen we alsmaar rechtdoor over het Sevenaerpad tussen de voormalige petgaten en legakkers door naar de buurdorpen Oudehorne en Nieuwehorne. Onze wandelgids vertelt dat het café-restaurant in Nieuwehorne alleen op maandag is gesloten, dus dat betekent voor Durkje en mij dat we daar straks vast wel een kop koffie kunnen drinken. Bij Restaurant De Gouden Hoanne aangekomen, blijkt dat de deur op slot is, maar binnen zitten wel twee mannen aan de stamtafel. Eén van hen staat op en ontsluit de deur. Het café is nog gesloten, maar we mogen wel even binnenkomen om een kop koffie te drinken, want de koffie is snel klaar.
Binnen raken we al snel in druk gesprek met de restauranteigenaar, en ondertussen worden we door de ander bediend. En vlak voordat we vertrekken, ontdekken we dat de andere man Ferthi is, voorheen de eigenaar van het specialiteitenrestaurant Da Vinci, waar onze zoon Pieter jaren geleden zijn eerste werkervaring in de horeca heeft opgedaan. Na een veel te lange koffiepauze - maar ja, het was wel heel gezellig bij Rinus & Minke en Ferthi - verlaten we onze pauzeplek om eerst weer een eindje terug te lopen naar buiten de bebouwde kommen van Nieuwehorne en Oudehorne.

Kiekenberg en Kapelplaats
Vanaf het Sevenaerpad nemen we de Buitenweg, een deel van de oude postweg tussen Lemmer en Groningen. Voorbij het Lancaster-monument (1942) slaan we rechtsaf de Siebe Annesweg in, om dan direct ook al weer af te buigen in het mooie natuurgebied van de Kleine Kiekenberg. Voorbij dit bos- en heideperceel vervolgen we onze weg weer over de Siebe Annesweg, naar de picknickplaats verderop. Hier lunchen we op een picknickbank, heerlijk in de warme zonneschijn.
In het volgende bosperceel wijken we even van de doorgaande route af, omdat we in het bos een bezoek willen brengen aan de Kapelplaats, die ook wel - om onverklaarbare reden overigens -  'Het Joodse Kerkhof' wordt genoemd. Hier op deze verhoging in het bosperceel heeft - getuige vroegere opgravingen van een stenen fundering - een kapel gestaan, waar nu niets meer van is te zien.

De tweede sprong over de Tjonger
Over de Oldeberkoperweg gaan we richting Oldeberkoop. Weer maken we een 'sprong over de Tjonger', via de brug over de Tjonger ter hoogte van het voormalige tolhuis. De rivier (de Turfroute) vormt de scheiding tussen de gemeenten Heerenveen en Oostellingwerf. Aan de overzijde van de rivier heet dezelfde doorgaande weg ineens de Heerenveenseweg, en die houden we voortdurend aan, totdat we bij de veevoederfabriek het dorp Oldeberkoop weer in wandelen.
Via de Molenhoek en het Molenlaantje komen we uit op de Wolvegaasterweg, die we naar links volgen om verderop het dorpscentrum van Oldeberkoop in te wandelen. We lopen langs het standbeeld van de welbekende geit, en voorbij de oude dorpskerk komen we om 13.30 uur weer terug bij onze auto.
Dan rijden we van Oldeberkoop naar de Oldelamerbrug (over de Jonkersvaart), waar we onze tweede wandeling van vandaag aanvangen.

Geen opmerkingen: