zaterdag 12 december 2015

Graduation Day International Masters @ Stenden

Vrijdag 11 december 2015 
Groepsfoto van de afgestudeerden van MILTS & MISM van Stenden University of Applied SciencesDiplomering

Vandaag is het een feestelijke dag voor Stenden Hogeschool, en ook voor ons gezin. Dit is de dag waarop 27 afgestudeerden van de master-opleidingen 'Master International Leisure and Tourism Studies' (MILTS) en 'Master of International Service Management' (MISM) bijeenkomen in de hogeschoolvestiging van Stenden Hogeschool te Leeuwarden, om in een feestelijke setting hun master-diploma's in ontvangst te nemen.
gezinsfoto met Pieter

Pieter Koehoorn MA, MISM
Eén van die afgestudeerden is onze jongste zoon Pieter, die vandaag zijn master-diploma van de opleiding MISM zal ontvangen. En dat feest voor al die vrolijke 'master graduates' gaan we vanmiddag met ongeveer honderd mensen vieren.
Twee graden worden vanmiddag uitgereikt. De graad 'Master of Arts' (MA) krijgt Pieter vandaag van de 'London Metropolitan University', en de graad 'Master of International Service Management' (MISM) ontvangt hij daarnaast van Stenden University of Applied Sciences.

Head of School dr. Craig Thompson
Opening door de Head of School
Om 13.00 uur worden alle afgestudeerden met hun gasten welkom geheten in de hotellobby van het Stenden Hotel, waar de registratie plaatsvindt, en waar dan ook een lunch wordt aangeboden.
Om 14.00 uur komen alle afgestudeerden met hun docenten bijeen in de Canteen voor de officiële groepsfoto.
Als alle gasten plaats hebben genomen in het Auditorium klinkt de muziek en komen alle afgestudeerden tijdens een staande ovatie van de zijde van familie, vrienden en medewerkers van de opleiding de grote zaal binnen, om dan plaats te nemen in afwachting van de ceremonie, die voor hen hier vanmiddag wordt georganiseerd.
De Head of School dr. Craig Thompson heet alle afgestudeerden en hun gasten van harte welkom, en vangt deze bijeenkomst aan met een openingsspeech. Thompson looft het doorzettingsvermogen van de afgestudeerden, omdat ze zijn geslaagd voor een uitdagende Engelstalige master-studie, die het overgrote deel van de studenten trouwens niet in hun moedertaal heeft gevolgd. Dit is het moment dat jullie de top van de berg hebben bereikt, en vandaag mogen jullie genieten van het uitzicht dat jullie met veel inzet en door deze geweldige prestatie hebben bereikt, aldus de Head of School. Toch zullen er in de toekomst ook voor jullie nieuwe bergtoppen oprijzen, vertelt Craig Thompson, want je leren en je ontwikkeling hoeft en zal gedurende je loopbaan vast en zeker niet stilstaan. Maar geniet hier en nu vandaag vooral van dit mooie resultaat.
De afgestudeerden tijdens de uitreikingsceremonie in het Auditorium
Stenden Master Award 2015
Daarna worden de beide Course Leaders van de twee master-opleidingen uitgenodigd om naar voren te komen. Het zijn drs. Hanny Kadijk van de opleiding MILTS en dr. Sjoerd Gehrels van de opleiding MISM.
Course Leader dr. Sjoerd Gehrels
Sjoerd Gehrels krijgt eerst het woord en kondigt aan dat Stenden Hogeschool ook dit jaar een zogenoemde Master Award zal gaan uitreiken aan één van haar afgestudeerden. Daartoe geeft hij het woord door aan collega Hanny.
Hanny Kadijk vertelt dat de Stenden MILTS-alumna Hanita van der Schaaf dit jaar de Stenden Master Award krijgt uitgereikt, wegens haar verdiensten in de afgelopen 17 jaar in het werkveld waarvoor zij bij onze hogeschool is opgeleid. Bovendien heeft Hanita zich ook in diverse verbanden binnen onze hogeschool bijzonder verdienstelijk gemaakt, dus zij verdient alleszins deze prachtige Stenden Master Award 2015.
Hanita van der Schaaf krijgt de Award 2015

Stenden stands for Quality
Hanita komt naar voren en ontvangt de welverdiende Award, waarna ze de aanwezigen in de zaal - en in het bijzonder de recent afgestudeerden -toespreekt. Ze legt uit welke loopbaan ze in de afgelopen 17 jaar na haar afstuderen heeft doorlopen, leidende tot haar huidige functie van 'Hoofd Hospitality & Toerisme' van 'Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa 2018'.
Hanita legt overigens ook kort maar krachtig uit waarom zij zich zo graag blijft verbinden aan Stenden Hogeschool, want - zo zegt ze letterlijk: "Stenden stands for Quality". Kijk, dat horen we graag, want daar werken we binnen Stenden met zijn allen elke dag hard aan. En dan is het ook fijn om dat eens van een ander te horen. En het is niet alleen Hanita die deze master-opleidingen de lof toezingt, want afgelopen jaar bleek tijdens en na de periodieke kwaliteitskeuring dat deze beide master-opleidingen MILTS en MISM door de overheid via de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie voor de komende jaren werden geaccrediteerd met driemaal als beoordeling 'Goed' op alle drie kwaliteitscriteria.

Ran Zhang boeit ook met muziek
Persoonlijke toespraken bij de diploma-uitreiking
En dan is het zover dat wordt overgegaan tot de uitreiking van alle master-certificaten aan de nieuw-afgestudeerden. In groepjes worden de alumni door hun studiebegeleiders uitgenodigd, waarna ze één voor één persoonlijk worden toegesproken over hetgeen ze bij Stenden hebben geleerd, en vooral ook over de afstudeerprojecten waarop ze zijn afgestudeerd. Een boeiende verzameling afstudeerthema's passereert de revue, en elke keer eindigt de korte speech in de uitreiking van de twee waardevolle diploma's van Stenden Hogeschool en van London Metropolitan University. De internationale afgestudeerden komen soms van ver, velen uit China, maar er eveneens zijn laureaten bij uit Duitsland en Rusland, en uiteraard ook enkelen uit Nederland.
Ook al verveelt de serie uitreikingsspeeches geen minuut vanwege de altijd weer variërende studentenprofielen, toch neemt onze dagvoorzitter en collega Ran Zhang plaats achter de piano, om ons in een muzikaal intermezzo te trakteren op enkele vrolijke klanken. Ran sluit dit intermezzo af met een bijpassend gedicht. Daarna gaat deze getalenteerde Ran Zhang verder als dagvoorzitter, met zijn aangenaam innemende stijl van presenteren.

Afstuderen op 'Starting a Master Study succesfully in The Netherlands'
Na deze muzikale pauze wordt ook Pieter - samen met vijf mede-laureaten - uitgenodigd om naar voren te komen, om het welverdiende diploma uitgereikt te krijgen. Pieter zijn afstudeerbegeleider dr. Sjoerd Gehrels vertelt over een aantal zaken die Pieter zijn studie binnen deze master-opleiding karakteriseren. Pieter heeft zijn master-thesis 'Starting a Master study successfully in The Netherlands' in de afgelopen week in een boek gepubliceerd en de eerste exemplaren van zijn boek vandaag uitgereikt aan zijn docenten hier aanwezig. Sjoerd Gehrels looft Pieter om zijn publicatie en geeft aan dat hij deze graag toevoegt aan zijn boekenverzameling van (gesigneerde) onderzoekspublicaties.
Toespraak en uitreiking van de master degrees aan Pieter Koehoorn
Proost en afscheid
Als alle 'graduates' hun master degrees in ontvangst hebben genomen, kan er worden getoost op deze groep afgestudeerden. Dienbladen vol glazen champagne worden het Auditorium in gedragen, en als iedereen een glas champagne heeft ontvangen, heffen we allen het glas op deze groep succesvolle masters.
Daarna wordt iedereen uitgenodigd om het feest voort te zetten in de lobby van het Stenden Hotel, waar we met zijn allen onder het genot van lekkere hapjes en diverse drankjes aangenaam met elkaar verpozen tot aan het avonduur. Dan is het moment aangebroken dat de afgestudeerden afscheid van elkaar nemen, en zij en wij allen uiteengaan na deze feestelijke middag in Stenden Hogeschool.
Feestelijk dineren bij restaurant Saray in Leeuwarden
Sleutels voor het goede leven
Als gezin gaan we aansluitend naar het Turks Specialiteiten Restaurant 'Saray' te Leeuwarden, waar we de hele avond met een smakelijk en gezellig diploma-diner doorbrengen. We realiseren ons allen terdege hoe blij en dankbaar we zijn dat we als gezin met zijn allen mogen vieren dat nu alle kinderen en hun aanhang zijn afgestudeerd en bovendien ook allen een goede baan hebben gekregen, bij een uitgeverij, een onderzoeksinstituut, een gemeente, een adviesbureau, en (Pieter) bij de provincie Fryslân. Trots en dankbaarheid staan voorop, ons daarbij zeker ook realiserend dat we als gezegende mensen in het leven mogen staan, dank zij God. Als je zelf weet hoe goed dat voelt, gun je dat toch ook ieder ander?
Onderwijs, geloof, hoop en liefde, het zijn essentiële sleutels voor de deuren naar het ware leven en de goede werken.

Geen opmerkingen: