dinsdag 1 december 2015

A World of Opportunities @ Minor Market @ Stenden University of Professional Education

Dinsdag 1 december 2015 


Veel belangstelling voor studeren in het buitenland bij Stenden HogeschoolSpecialiseren, Verbreden of Internationaliseren
Vandaag was er tussen 11:00 en 14:00 uur in de centrale hal van de hogeschoolvestiging van Stenden Hogeschool te Leeuwarden voor alle studenten die volgend jaar een minor (keuzevak) gaan volgen volop gelegenheid om uitgebreid informatie te verzamelen over het aanbod van minoren voor het studiejaar 2016-2017. Over de volle lengte van de Kennisboulevard stonden tientallen informatiestands, waarin medestudenten en docenten voorlichting gaven aan studenten die zich nu al oriënteren op het grote aanbod aan keuzemodulen, waar zij op afzienbare termijn een keus uit gaan maken. Met deze minoren (of minors, of keuzemodulen) worden onze Stenden-studenten in de gelegenheid gesteld om zich verder te specialiseren op hun vakgebied, of juist om hun onderwijsprogramma te verbreden met bijvoorbeeld keuzemodulen die binnen de eigen opleiding of bij andere opleidingen van Stenden Hogeschool en zelfs ook bij collega-hogescholen kunnen worden gevolgd.

7 Reasons to study abroad
A World of Opportunities
Een belangrijk deel van het onderwijsaanbod van Stenden Hogeschool bestaat uit internationaal georiënteerde modulen, waaronder Engelstalige keuzemodulen, maar ook modulen die kunnen worden gevolgd in onze Stenden Hogeschoolvestigingen in het buitenland, Met recht kun je dan ook zeggen dat elke student van Stenden Hogeschool 'A World of Opportunities' krijgt aangeboden.

Grand Tour
Studenten kunnen in het kader van hun studie in het buitenland stage lopen, en Stenden kent ook de bij studenten populaire 'Grand Tour', die de studenten in de gelegenheid stelt om een deel van hun studie op Stenden Hogeschool door te brengen in onze hogeschoolvestigingen in Qatar, Thailand, Zuid-Afrika en op Bali. Op deze buitenlandse 'campus sites' van Stenden worden ook minoren aangeboden, die niet bij een Stenden-vestiging in Nederland kunnen worden gevolgd. Zo ga je voor het moduul 'Wild Life Management' als student naar Zuid-Afrika, en voor 'Spa and Health Business Concepts' naar Bangkok in Thailand, maar moet je voor 'Spa Business Strategy' op Bali zijn. En voor 'Event Management' kun je ook terecht bij Stenden in Qatar, in de hoofdstad Doha, dat wereldberoemd is vanwege de vele en grootschalige evenementen die daar veelvuldig worden georganiseerd; denk ook maar aan het Wereldkampioenschap Voetbal dat in 2022 in Qatar wordt georganiseerd.

Exchange programmes abroad
En als dit grote eigen aanbod van Stenden Hogeschool net niet dat ene thema aanbiedt, waar je je als student toch eigenlijk wel in wilt verdiepen, dan is er altijd nog de mogelijkheid om te kiezen voor een moduul of een semester in het buitenland, in één van de vele uitwisselingsprogramma's die Stenden Hogeschool heeft met hogescholen en universiteiten over de hele wereld. Stenden kent bijvoorbeeld dergelijke 'exchange programmes' met hoger onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten, Mexico, Argentinië, Zuid-Korea, Finland, Spanje, Letland en Italië, maar ook dichterbij in België en in Duitsland zijn er volop mogelijkheden voor een keuzeprogramma.

Een prachtkans
Dat studenten vaak kiezen voor Stenden Hogeschool vanwege het grote aantal mogelijkheden voor studie in het buitenland is zichtbaar als ik vandaag op de Minormarkt langs de informatiestands loop waar buitenlandstudies worden aangeboden. Bij deze 'study abroad' stands is het een drukte van belang. Maar ja, als je alleen al de zeven redenen leest op de display naast die stand, waarop staat welke kansen je krijgt als je bij Stenden een deel van je studie in het buitenland doorbrengt, dan ligt het wel heel erg voor de hand dat je als Stenden-student daar eens even serieus kennis van neemt, en een keus uit het buitenlandaanbod maakt, want die prachtkans laat je toch niet aan je voorbij gaan?

So, ... Ready,  ... Set, ... Go Global!

Geen opmerkingen: