zondag 29 november 2015

1e Advent met Flashmob

Zondag 29 november 2015 
De 1e kaars brandt op de 1e Zondag van Advent

Gelukkig nieuwjaar
Op deze kerkelijke nieuwjaarsmorgen - het is immers de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar - komen we in de ochtenddienst bijeen in De Hege Stins te Stiens. Vandaag vieren we de eerste Zondag van Advent. In de Adventsperiode werken we toe naar het Kerstfeest, dat we aan het eind van de vierde Adventsweek zullen vieren.
Op de liturgische tafel voorin de kerkzaal staan de vier kaarsen, waarvan vandaag bij aanvang van deze ochtendkerkdienst de eerste wordt aangestoken door één van de kinderen. Elke week zal er dan een volgende kaars bij worden aangestoken.

Psalm-en-muziek
Op dezelfde tafel liggen op het paarse kleed enkele blokfluiten. Ze staan onder andere symbool voor het feit dat we er vanmorgen vooral een muzikale kerkdienst van zullen maken. De persoon van David zal in de komende weken - maar ook in de rest van ons kerkelijk jaar - centraal staan. Daarmee ligt het voor de hand dat we ook ruimschoots aandacht zullen besteden aan de Psalmen van David. We gaan derhalve vanmorgen vooral Psalmen zingen, en ook enkele andere liederen die zijn afgeleid van Psalmen.
De gemeentezang wordt vandaag begeleid door orgelspel, met de pianoklanken van de vleugel, en bij één van de liederen wordt ook op saxofoon gespeeld.

De verrassende flashmob
Deze eerste Adventsdienst staat onder leiding van onze gemeentepredikant, dominee Jaap Overeem, die niet alleen voorgaat, maar ook de muzikale begeleiding op de vleugel verzorgt. Bij aanvang van de kerkdienst wordt al aangekondigd dat er van alles staat te gebeuren in deze ochtenddienst, maar, dat er tijdens een vrolijke pianosolo ineens iemand in de kerkzaal gaat staan meezingen, en dat daarna om de haverklap iemand ergens anders in de kerkzaal ook gaat staan en meezingt, totdat er op een gegeven moment al enkele tientallen gemeenteleden - jong en oud - staande samen het vrolijke lied zingen, dat is toch wel de grote verrassing van deze ochtend. We kennen dit verschijnsel tegenwoordig als een zogenoemde 'flashmob': ineens is de happening daar, en zo ineens is ie ook weer afgelopen. Maar deze vrolijke muzikale flashmob - met passie gezongen, en met spontaan handgeklap door de gemeente ondersteund - gaat zeker niet zómaar voorbij, want als de laatste klanken van het lied hebben geklonken, antwoorden de kerkgangers dit schitterende muzikale initiatief met een enthousiast en welverdiend applaus.

Het begin van de grote kerststal
Adventsproject voor de kinderen
In de komende Adventsweken - voorafgaand aan het Kerstfeest - gaan de kinderen tijdens de kerkdienst in hun Kindernevendienst hard aan het werk om hun eigen kerststal voor thuis te maken. Op de grote viertafel vóórin de kerk staat al een mooi begin van een grote kerststal.
Maar ook David - uit het voorgeslacht van Jezus - wordt bij dit project en elders in deze kerkdienst niet vergeten. David zong over de Goede Herder, Jezus was de Goede Herder. Koning Saul wordt rustig van de muziek die David maakt. Als Saul somber is, of bang, dan speelt David op zijn harp. Muziek maken in donkere tijden brengt blijdschap. Muziek kan je helpen om vanuit het duister naar het licht te gaan. En daarmee zijn we weer terug bij Advent, gaandeweg en zingend het Licht tegemoet.

Geen opmerkingen: