zaterdag 28 november 2015

NBG-bestuur bijeen in Haarlem

Vrijdag 28 november 2015 
Poster in het kantoor van het NBG te Haarlem

Afsluiting 2015
Vandaag komen we als bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap bijeen in het kantoor van het het NBG te Haarlem. Omdat we in deze laatste bestuursvergadering van dit kalenderjaar nog zoveel mogelijk zaken van dit jaar en alvast voor volgend jaar willen afwikkelen, komen we vandaag langer dan te doen gebruikelijk bijeen.

Over verleden, heden en toekomst
Eerst blikken we terug op de verslaggevingen in de bestuursperiode van juni 2015 tot en met heden.
Daarna richten we de focus op de financiële zaken, met aandacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve prognoses, die de basis vormen voor de Begroting 2016, die we voor het komende boekjaar vaststellen.
Vervolgens bespreken we diverse samenwerkingsvormen van het NBG met organisaties in binnen- en buitenland.
Tenslotte volgt een serie specifieke bestuurszaken, waaronder het nieuwe vergaderschema voor het bestuur en de beoogde invulling van de diverse vacatures in het bestuur en in de Ledenraad van onze NBG-Vereniging.
We sluiten deze bestuursvergadering af met een besloten sessie, waartoe onder andere de interne zelfevaluatie van ons bestuurlijk evalueren geagendeerd staat.

Geen opmerkingen: