donderdag 5 november 2015

Visitatiedag van Master Learning & Innovation @ Stenden

Donderdag 5 november 2015 
De Head of School bedankt het visitatiepanel voor haar werkVisitatie
Na een periode van grondige voorbereiding is het vandaag zover dat een auditpanel van AeQui bij onze HBO-Master-opleiding Learning & Innovation op bezoek komt bij Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
De visitatiecommissie heeft voorafgaand aan deze auditdag naast het zelfevaluatierapport allerlei bijlagen bestudeerd, waaronder een groot aantal afstudeerscripties, die als eindwerken van deze mooie opleiding worden beschouwd.
Op grond van de bevindingen van dit vooronderzoek is het visitatiepanel vandaag bij ons op bezoek in de congresruimtes van Stenden Hotel, om op de opleidingslocatie een aantal essentiële zaken te verifiëren, middels bronnenstudie en in panelgesprekken.

Beoordeling
Het AeQui-onderzoekspanel voert vandaag auditgesprekken met enkele afgestudeerden, docenten, de associate lector, afstudeerbegeleiders, scriptiebeoordelaars, het management team, en ook de opleidingsexamencommissie.
Gedurende deze onderzoeksdag wordt duidelijk dat het auditpanel tevreden is over de afstudeerresultaten van deze hogere beroepsopleiding van Stenden Hogeschool. Aan het eind van de dag meldt de visitatiecommissie dan ook in haar plenaire terugkoppeling dat de opleiding Master Learning & Innovation van Stenden Hogeschool een voldoende beoordeling zal krijgen. Het onderzoeksrapport zal over enkele weken door de visitatiecommissie worden aangeboden aan de hogeschool.

Terugkoppeling
Een twintigtal medewerkers van de opleiding en van de rest van de hogeschool zijn aan het eind van de middag gekomen naar de plenaire terugkoppeling van de bevindingen van dit auditpanel. Daaruit blijkt duidelijk hoe groot de betrokkenheid van onze collega's ook is als het gaat om de kwaliteitsbeoordeling van een opleiding van onze hogeschool. Kwaliteit doet er hier toe.
Na de plenaire terugkoppeling van de visitatiecommissie wordt het visitatiepanel namens de opleiding en de hogeschool voor haar kwaliteitsaudit bedankt door de Head of School Paul van Amsterdam, en daarna richt hij zich tot zijn opleidingscollega's en tot alle andere hogeschoolmedewerkers om ook hen te bedanken voor hun inzet en voor de wijze waarop een ieder zijn en haar aandeel heeft geleverd aan het welslagen van deze aangename visitatiedag.
Daarna wordt iedereen genodigd om mee te komen naar de hotellobby van ons Stenden Hotel, om daar met elkaar feestelijk het glas te heffen en onder het genot van een hapje en een drankje nog even na te praten over deze geslaagde visitatiedag.

Geen opmerkingen: