maandag 9 november 2015

Ark Mission Expedition 2015 - Deel je hart

Maandag 9 november 2015 
De cover van Ark Mission Expedition 2015

Einde Vakantiebijbelgids
Vele jaren zijn wij als gezin - en later samen, toen de kinderen niet meer mee gingen - op vakantie gegaan met de jaarlijkse Vakantiebijbelgidsen van Ark Mission in onze vakantiebagage. In de zomervakantieweken lieten we de doorgaande bijbellezing volgens het Bijbelleesrooster van de NBG voor die weken tijdelijk los, om aan het eind van de avondmaaltijd op de camping aan tafel te lezen uit de Vakantiebijbelgids van Ark Mission. Elk jaar een nieuw motto, elke week een eigen thema en elke dag een bijbehorende lezing, die inhoudelijk altijd wel iets te maken had met items als recreatie, vakantie, reizen, buitenleven, en rust, met vaak ook specifiek aandacht voor je leven, geloven en werken.

Begin Ark Mission Expedition
Maar dit jaar was alles anders, Geen Vakantiebijbelgids meer, maar een opvolger van de ons zo welbekende en populaire Vakantiebijbelgids. In de vroege zomer kwam Ark Mission met een geheel nieuw minimagazine op de markt, de zogenoemde 'Ark Mission Expedition'.
Ark Mission is een organisatie die zich al meer dan honderd jaar inzet voor missionaire projecten en bijbelverspreiding in Nederland en daarbuiten.

Deel je hart
Het thema van deze eerste Ark Mission Expedition is 'Deel je hart'.
Dat klinkt als een uitnodiging en als een oproep. Je hart delen met elkaar en met God is een aantrekkelijk perspectief. Eigenlijk is dat één van de mooiste dingen in je leven, dat je je hart kunt luchten, uitstorten en delen met God en met je medemens, niet alleen thuis, maar ook op vakantie. Tijdens onze pelgrimstochten in de afgelopen zomers hebben we keer op keer ervaren hoe snel je heel intens contact krijgt met medepelgrims en met anderen die je op het pelgrimspad ontmoet, als die ander bereid is en/of ook jijzelf bereid bent om je hart met elkaar te delen.
Niet alleen in de Bijbel lees je, maar ook onderweg ontdek je, dat er genoeg is voor iedereen wanneer je bereid bent om te delen, en als je dan ook daadwerkelijk begint met delen,

Expeditie 2015
De nieuwe opzet is geheel anders. Nu geen wekenindeling, geen series bijbelteksten, en geen dagelijkse toelichting meer op Bijbel en thema.
In de nieuwe vorm wordt gewerkt met steeds weer nieuwe onderwerpen, die elke keer op twee naast elkaar gelegen pagina's worden uitgewerkt.
In 2015 zijn dit de onderwerpen van de Ark Mission Expedition:

 • Deel je leven! - met daarin de vraag hoe je getuige kunt zijn van Jezus op een manier die werkt. Als je bijvoorbeeld - zoals de apostel Paulus - je leven uit liefde deelt, kan een ander zien wat jouw geloof in het dagelijks leven voor jou en voor die ander betekent, waarmee die ander in jou dan iets ziet van wie Jezus is.
 • Het nieuwe hebben - gaat over de zogenoemde 'deeleconomie', waarbij je wordt aangespoord om na te denken over wat ik kan delen en wat ik kan uitdelen. 
 • Deel je momenten - met een tip om tijdens een wandeling mooie stenen te zoeken, om daar iets van de momenten op schrijven die je je wilt blijven herinneren.
 • Heel je hart - over waar het in het christelijk geloof om gaat: God liefhebben en ook je naaste liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht.
 • Hoop voor gevangenen - over de plaats waar onder de slachtoffers van het leven als daders van strafbare feiten het onderwerp 'vergeving' een veelbesproken onderwerp is.
 • Ark Mission, hart voor de Bijbel, hart voor mensen - biedt een dubbele pagina met enkele voorbeelden van publicaties van Ark Mission, zoals: de Bajesagenda, Bijbels en pastorale boeken, en bijbel-apps.
 • Deel je hart - met tips voor een ontspannen vakantie, zoals het gaan voor kwaliteit: zoals werkelijk aandacht hebben voor elkaar.
 • De kerk, dat ben jij! - je kunt anderen meenemen naar jouw kerk, maar als jij zelf het evangelie - de blijde boodschap - bent en (voor)leeft, kunnen die anderen jou als het ware lezen, en zo komt de kerk ook naar die ander. Help de mens die geen hulp heeft, breng hoop, en wees een licht voor een ander.
 • In gesprek gaan: je gedachten delen - als ik me wat al te afzijdig houd in het delen van mijn gedachten met God, wacht Hij wel tot ik er weer ben, of anders zoekt Hij mij wel op.
 • Deel je tijd - is een oproep om zelf eens op missie te gaan, om eens goed om je heen te kijken waar mensen de liefde van Jezus in hun leven zouden kunnen gebruiken.
 • Smakelijk delen - geeft het recept van een Kratercake, die je - als de cake klaar is - gaat delen met een ander. Iets met elkaar eten, is gezellig, verbindt mensen en schept een vertrouwensband.
 • Hoop krijgen, hoop delen - over het ontvangen van hoop, door Jezus bijvoorbeeld in je stille tijd te ontmoeten, om iets van die ontvangen hoop daarna vooral te delen met anderen.
 • Zomeragenda - met aantrekkelijke zomeractiviteiten in de periode van mei tot en met september 2015, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Festival Soul Survivor @ Strand Nulde. 
 • Prijspuzzel - probeer een prijs te winnen met je oplossing van de puzzel in dit magazine.


Geen opmerkingen: