vrijdag 20 november 2015

Afscheidssymposium voor Petra Krajenbrink

Vrijdag 20 november 2015 
Minisymposium voor het afscheid van Petra Krajenbrink bij Stenden in Assen 
Ontmoeten en verdiepen
Na een diensttijd van 15 jaar bij eerst de Hogeschool Drenthe en nu Stenden Hogeschool neemt Petra Krajenbrink afscheid van Stenden Hogeschool. Ze trad in dienst als docente Pedagogiek, werd later locatiedirecteur in Assen en tot op heden was ze Academic Dean bij de School of Education van Stenden Hogeschool.
Ter gelegenheid van haar afscheid wordt in de Stenden-locatie Assen vanmiddag een inspirerend mini-symposium georganiseerd, waarbij dr. Hartger Wassink keynote speaker is.
In zijn verwelkoming van alle gasten noemt Head of School of Education a.i. Paul van Amsterdam dat we Petra deze nieuwe interessante stap in haar loopbaan van harte gunnen, en dat we deze volgende carrièresprong naar de functie van voorzitter van het college van bestuur van de Stichting IJsselgraaf vanmiddag graag willen inluiden met een programma van ontmoeting en verdieping.
Daarna loopt collega-Academic Dean Herma Kortfage met ons het middagprogramma door, waarbij ze vertelt dat de focus van vanmiddag op kwaliteit, professionaliteit en professionele dialoog ook focus items zijn van de School of Education van Stenden Hogeschool.

Hartger Wassink
Hoofdspreker Hartger Wassink is organisatiepsycholoog, onderzoeker en momenteel zelfstandig gevestigd adviseur, die zich vooral heeft gespecialiseerd op het aspect van de 'professionele dialoog' als voorwaarde voor goed onderwijs.
Wassink spreekt over de kwaliteit van de relatie en van de ontmoeting, tussen bijvoorbeeld leerling en leerkracht, intercollegiaal, en tussen medewerker en leidinggevende. Mensen zijn van nature verhalenvertellers. Iedere leerling, iedere student en iedere docent en leidinggevende wil gezien zijn en heeft een eigen verhaal, met passie en emotie, en iedereen voelt ook wat bij de betekenis van 'goed onderwijs'.
Met verhalen kun je ook kennis overbrengen. Als we ons als mens geraakt weten door een ander mens, zegt dat ook iets over de kern van ons onderwijs. Juist daar - met verhalen vertellen tijdens onze ontmoetingen - moeten we iets mee doen. Daarvoor heb je de dialoog nodig.
Presentatie van Hartger Wassink

Oefeningen in dialoog
Om dat te ervaren doen we tijdens deze presentatie in korte intermezzo's enkele oefeningen in tweetallen, om vanuit een oppervlakkig gesprek te komen tot meer focus en verdieping. In de tweede oefening merk je dat het stellen van open vragen, waarmee de ander iets van zichzelf kan prijsgeven, je tot die verdieping brengt, en dat de ontmoeting en je gesprek daardoor betekenisvol wordt.
Daartoe helpt het ons om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn, goed te luisteren, te focussen op een concrete situatie, om je in te leven in de ander, empathisch te zijn, zorgvuldig te spreken, en op zoek te gaan naar een groter, gezamenlijk belang. Als je elkaars gezamenlijk belang kent, en weet waarom je dat belangrijk vindt, ben je al ver en kom je samen een heel eind op de goede weg.
Tussendoor ervaren we ook even wat de fysieke afstand tussen elkaar met je doet als je met elkaar in gesprek bent. Om elkaars lichaamstaal te lezen aan hoofd, handen en lichaamshouding is het wenselijk om op ongeveer armlengte afstand van elkaar te staan.

Moed ontmoeten moet
Aan het eind van zijn presentatie drukt Hartger Wassink ons op het hart dat docenten de echte ontmoeting met hun leerlingen/studenten mogelijk moeten maken, daar ben je óók leerkracht voor.
Maar ook leidinggevenden kunnen hier iets mee. Zij moeten met hun voorbeeld-rol de dialoog vóórleven. Zij moeten heel goed weten in welke richting ze (met het team) verder willen. En ook voor leidinggevenden geldt - evenals voor docenten - dat het niet alleen maar gaat om wat je zegt, maar dat het vooral ook gaat om wat je doet.
Elkaar op het juiste moment met aandacht aankijken, om echt contact met elkaar te maken, helpt om elkaar vertrouwen te schenken. In de dialoog moet je elkaar ook ruimte geven. Voor leidinggevenden en voor docenten is er moed nodig om respectievelijk diens ondergeschikte en leerling op zijn tijd ook los te laten. Soms is er enige moed voor nodig om elkaar de goede vragen te stellen, en er is veelal ook moed voor nodig om iets van jezelf te laten zien. Daarom verwijst Wassink nogmaals naar het thema van zijn presentatie: Moed ontmoeten moet.

Vuurtoren in zicht
Na de inhoudelijke component van deze afscheidsmiddag, krijgt Head of School Ingrid Janssen het woord. In haar afscheidsspeech laat ze aan de hand van een groot aantal foto's en en afbeelding iets zien van de rol die Petra Krajenbrink heeft gespeeld binnen de School of Education van Stenden Hogeschool. Ingrid sluit af met het welgemeende advies aan Petra, dat ze in haar nieuwe functie vooral niet de kapitein zal willen zijn en worden op alle 'scheepjes' binnen haar nieuwe werkomgeving, maar dat ze vooral de vuurtoren zal zijn voor alle 'scheepjes', die aan haar licht en positie steun ontvangen omtrent route, koers en bestemming. Dat beeld onderstreept ze door een zelfgemaakt houtdraai-werkstuk aan Petra te overhandigen: een vuurtoren.
Daarna krijgt Petra uiteraard ook het woord om haar afscheidsspeech te houden ten overstaan van de ongeveer 50 gasten die haar afscheid luister bij zetten. Petra onderstreept dat dit moment voor haar een natuurlijk moment is om afscheid te nemen, en dat het nodig is om iets ouds los te laten als je iets nieuws gaat beginnen. Ze geeft enkele voorbeelden van wat ze in de overgang van haar huidige naar haar nieuwe functie wil loslaten, en benadrukt wat ze in haar nieuwe rol van belang acht.
En voordat alle gasten dan ruimte krijgen voor persoonlijke ontmoeting en afscheid, maken Herma Kortfage en Ingrid Janssen nog van de gelegenheid gebruik om Petra een mooi afscheidskado aan te bieden, een fotokado met uitzicht, dat overigens heel goed past bij het beeld van de vuurtoren.

1 opmerking:

Ingrid Janssen zei

Dank voor de goede samenvatting van dit mooie afscheid. We zullen Petea gaan missen.