zaterdag 21 november 2015

Stil zijn voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs

Zaterdag 21 november 2015 
Stille aandacht in het Stiltecentrum voor de slachtoffer van ParijsVluchten of reizen
Nog maar een week geleden werden we opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Parijs van vorige week vrijdag. Bij veel mensen zit de schrik nog behoorlijk in de benen. Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. Zo meldt de één dat hij of zij een geplande reis naar Parijs annuleerde, terwijl een ander aangeeft nu juist wel een reis naar Parijs te maken, ook al was het alleen al om zijn of haar solidariteit te tonen met de nabestaanden van de slachtoffers in het bijzonder, en met de Parijzenaars in het algemeen.

Voor slachtoffers en hun geliefden
Waar doorgaans wel één lijn in wordt getrokken, is het feit dat men de stilte zoekt om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij de oorzaken en bij de 'vrees-selijke' gevolgen van deze gruwelijke moorden. In Parijs, in heel het land, ook in Europa en zelfs ver daarbuiten zijn mensen afgelopen week op gestelde tijden bijeen gekomen om de slachtoffers te gedenken, en om hun nabestaanden en familie te laten merken hoezeer het ons allen pijn doet wat vorige week in Parijs gebeurde.

Veraf en dichtbij
Ook bij ons binnen Stenden Hogeschool was er gelegenheid om stil te staan bij deze aanslagen. Bij een internationale hogeschool zoals Stenden was het zomaar mogelijk geweest dat ook een student of een medewerker van Stenden in Parijs op een of andere wijze slachtoffer was geworden van deze aanslagen. Je moet er toch niet aan denken.
Daar sta je vooral ook even bij stil als binnen Stenden afgelopen week bekend wordt gemaakt dat een afgestudeerde studente van één van onze collega-hogescholen - van Avans Hogeschool - samen met haar vriend bij de aanslag om het leven is gekomen in de concertzaal Bataclan, waar de terroristen vorige week vrijdagavond tientallen mensen in de concertzaal om het leven brachten.

Stil in Stenden
Afgelopen maandag hebben we ook bij binnen Stenden Hogeschool rond het middaguur een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van dit geweld in Parijs.
Ook in het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden wordt momenteel de gelegenheid geboden om - weg van de hectiek van de dag - stil te worden, stil te zijn en stil te staan bij het leed dat mensen elkaar aandoen, en zich te bezinnen op alle pijn en alle leed dat deze onmenselijke daden teweeg hebben gebracht.
Het Stiltecentrum is daartoe heel eenvoudig ingericht. Alleen een aantal vergrotingen van kleurenfoto's van slachtoffers, van herdenkingen en van symbolen liggen op het altaar in de kapel, en op het altaar en vóór het altaar op een tafeltje ligt een groot vel papier, waarop je als bezoeker kunt schrijven wat je hart je ingeeft. Daar is en wordt zeker ook gebruik van gemaakt.

De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.


Geen opmerkingen: