dinsdag 13 oktober 2015

Visitatiedag van Media en Entertainment Management @ Stenden

Dinsdag 13 oktober 2015 
De Academic Dean bedankt alle medewerkers van deze visitatiedagVisitatie
Na een periode van grondige voorbereiding is het vandaag zover dat een auditpanel van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij onze HBO-Bachelor-opleiding Media en Entertainment Management op bezoek komt bij Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
De visitatiecommissie heeft voorafgaand aan deze auditdag naast het zelfevaluatierapport allerlei bijlagen bestudeerd, waaronder een groot aantal afstudeerscripties, die als eindwerken van deze mooie opleiding worden beschouwd.
Op grond van de bevindingen van dit vooronderzoek is het visitatiepanel vandaag bij ons op bezoek in de congresruimtes van Stenden Hotel, om op de opleidingslocatie een aantal essentiële zaken te verifiëren, middels bronnenstudie en in panelgesprekken.

Beoordeling
Het NQA-onderzoekspanel voert vandaag auditgesprekken met enkele afgestudeerden, een student, docenten, afstudeerbegeleiders, scriptiebeoordelaars, het management team, de scriptie-coördinator en ook de opleidingsexamencommissie.
Gedurende deze onderzoeksdag wordt duidelijk dat het auditpanel tevreden is over de afstudeerresultaten van deze hogere beroepsopleiding van Stenden Hogeschool. Aan het eind van de dag meldt de visitatiecommissie dan ook in haar plenaire terugkoppeling dat de opleiding Media en Entertainment Management van Stenden Hogeschool een goede beoordeling zal krijgen. Het onderzoeksrapport zal over enkele weken door de visitatiecommissie worden aangeboden aan de hogeschool.

Terugkoppeling
Tientallen medewerkers van de opleiding en van de rest van de hogeschool zijn aan het eind van de middag gekomen naar de plenaire terugkoppeling van de bevindingen van dit auditpanel. Daaruit blijkt duidelijk hoe groot de betrokkenheid van onze collega's ook is als het gaat om de kwaliteitsbeoordeling van een opleiding van onze hogeschool. Kwaliteit doet er hier toe.
Na de plenaire terugkoppeling van de visitatiecommissie wordt het visitatiepanel namens de opleiding en de hogeschool voor haar kwaliteitsaudit bedankt door de Academic Dean Marijke de Jager, en daarna richt zij zich tot haar opleidingscollega's en tot alle andere hogeschoolmedewerkers om ook hen te bedanken voor hun inzet en voor de wijze waarop een ieder zijn en haar aandeel heeft geleverd aan het welslagen van deze aangename visitatiedag.

Geen opmerkingen: