zaterdag 31 oktober 2015

Visitatie van International Business and Languages in Emmen

Donderdag 29 oktober 2015 
De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen aan IBandL
Evalueren en reflecteren
Na een jaar van gedegen voorbereiding is het vandaag zover dat een auditpanel van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij onze HBO-Bachelor-opleiding International Business and  Languages op bezoek komt bij Stenden Hogeschool te Emmen.
De visitatiecommissie heeft voorafgaand aan deze visitatiedag naast het zelfevaluatierapport - de zogenoemde 'Kritische Reflectie' - allerlei bijlagen van onze hogeschool, van de School of Business en van deze beroepsopleiding bestudeerd, waaronder een groot aantal afstudeerscripties, die als eindwerken van deze internationale opleiding worden beschouwd.
Op grond van de bevindingen van dit vooronderzoek is het visitatiepanel vandaag bij ons op bezoek in het gebouw van 'Kennispoort Drenthe' van Stenden Hogeschool te Emmen, om op de opleidingslocatie een aantal essentiële zaken te verifiëren, middels bronnenstudie en in panelgesprekken.

Visiteren en beoordelen
Het NQA-onderzoekspanel voert vandaag auditgesprekken met groepen (inter)nationale studenten, recent afgestudeerden, docenten (afstudeerbegeleiders, scriptiebeoordelaars, examinatoren), het management team, en met werkveld- en docentleden van de diversie commissies van deze opleiding die zich bezig houden met allerlei items van kwaliteitsborging (zoals bijvoorbeeld de curriculumcommissie, de werkveldadviescommissie, en de opleidingsexamencommissie).
Gedurende deze toch altijd wel weer spannende onderzoeksdag wordt duidelijk dat het auditpanel ook tevreden is over de afstudeerresultaten van deze hogere beroepsopleiding van Stenden Hogeschool. Aan het eind van de dag meldt de visitatiecommissie dan ook in haar plenaire terugkoppeling dat de opleiding International Business and Languages van Stenden Hogeschool een positieve beoordeling zal krijgen. Het onderzoeksrapport zal over enkele weken door de visitatiecommissie worden aangeboden aan de opleiding. Daarmee kan Stenden dan bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie de accreditatie van onze opleiding voor de komende jaren aanvragen.

Terugkoppelen en vieren
Zo'n twintig medewerkers van de opleiding en van de rest van de hogeschool zijn aan het eind van de middag gekomen naar de plenaire terugkoppeling van de bevindingen van dit auditpanel.
Na de plenaire terugkoppeling van de visitatiecommissie wordt het visitatiepanel namens de opleiding en de hogeschool voor haar kwaliteitsaudit bedankt door de Academic Dean Gerry Geitz, en daarna is er nog de gelegenheid om in het nieuwe café-restaurant 'Stones' van Stenden Hogeschool enige tijd na te praten onder het genot van een welverdiend drankje.
Na vandaag zien we in vertrouwen en met belangstelling het visitatierapport tegemoet.

Geen opmerkingen: