zaterdag 31 oktober 2015

Bestuur Nijkleaster vergadert in Jorwert

Woensdag 28 oktober 2015 
Ontvangst in het koor van de Sint-Radboudkerk

Vreemde wegen brachten me ...

Bij binnenkomst in de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in Jorwert wandelen we als bestuursleden direct door naar het koor van deze eeuwenoude Friese dorpskerk. We zijn hier vanavond bijeen voor de bestuursvergadering van Nijkleaster.
Onze vergadering wordt door Nijkleaster-pionier-predikant Hinne Wagenaar geopend met een korte liturgische viering. We maken daarbij gebruik van de liturgie die dezer dagen hier bij Nijkleaster wordt gebruikt tijdens de afsluitende viering van hun onderwijsproject 'Helden en Heiligen' van de tien groepen leerlingen van CSG Comenius uit Leeuwarden, die hier bij toerbeurt alle een Nijkleaster-dag in Jorwert beleven.
Zo openen we onze bestuursvergadering tussen Opening en Afsluiting met het luisteren naar 'Vreemde Wegen' van Blof en naar de Zaligsprekingen van Jezus. We bidden samen het 'Ús Heit', en na de Zegen worden we door de voorganger in stilte heengezonden naar de vergaderzaal op 'De Ferdjipping' van Nijkleaster.

... tot hier en straks nog verder
Bij aanvang van de vergadering maken we kennis met Jelle Waringa, de nieuwe stagiair van Nijkleaster, die in het kader van zijn Bachelor-studie Theologie zijn praktijkperiode bij ons zal uitvoeren tot aan de komende zomer.
Na de eerste terugblik op wat in de afgelopen weken is gedaan, bespreken we de rapportage vanuit de Kleasterried en bespreken we ook de essentials van de resultaten van onze jaarlijkse bestuursevaluatie.
Maar we moeten uiteraard vooral ook vooruit kijken, dus richten we onze aandacht op hoe we het beste voort kunnen bouwen aan ons nieuwe protestantse klooster in het Friese Jorwert. Belangrijke items in dat verband zijn de afstemming met de inwoners van Jorwert, en de financiële en personele facilitering van onze plannen. Verwerven van voldoende financiële middelen en uitbreiding van ons team van (overwegend vrijwillige) Nijkleaster-medewerkers krijgen daarbij ruimschoots de aandacht.
Aan het eind van de vergadering zijn nagenoeg alle agendapunten afgewikkeld, en met de vandaag gerezen nieuwe gespreks- en actiepunten kunnen we ook weer in de komende maand(en) ruimschoots verder met de doorontwikkeling van Nijkleaster.

Geen opmerkingen: