zondag 27 september 2015

U2 Rockdienst brengt Pride in De Hege Stins

Zondag 27 september 2015 
Buikdanseres, coverband U2two en rockdominee op het liturgisch centrum 

Rock
De Gemeentedienst van de Evangelisatie- en Zendingscommissie van de Protestantse Gemeente van Stiens wordt vanavond als bijzondere Sing In georganiseerd in De Hege Stins te Stiens. Een volle kerkzaal is van heinde en verre gekomen om vanavond de Rockdienst bij te wonen met als voorganger dominee Jan Andries de Boer, die voor deze gelegenheid de avonddienst uitvoert samen met de coverband 'U2two', die de nummers speelt van de wereldberoemde Ierse rockband U2.
Het is een hele prestatie en best wel een compliment aan onze Evangelisatie- en Zendingscommissie waard dat zij het lef hebben gehad om deze grote productie naar Stiens te halen. En dat dit initiatief door de kerkgangers buitengewoon wordt gewaardeerd, blijkt duidelijk uit de enthousiaste reacties van de meeklappende, meedansende en meezingende kerkgangers. Helemaal top dus!

Pride
De U2 Rockdienst is naar de vorm een standaard-kerkdienst, waarin de gebruikelijke kerkliederen zijn vervangen door de zo geliefde songs van U2. Het thema van deze rockdienst is 'Pride'. De zo bevlogen Nederlandse pop-dominee De Boer is opvallend gepassioneerd nadrukkelijk aanwezig als leider van deze rockdienst. Hij zorgt ervoor dat alle gebruikelijke elementen van een kerkdienst vanavond aan bod komen. Zo wordt er regelmatig gebeden, luisteren we nu en dan naar schriftlezingen, wordt er 'gepreekt', en is er volop gelegenheid tot actief meedoen met zang en beweging.

Evangelie
Inhoudelijk zit de rockdienst knap in elkaar, want dominee Jan Andries de Boer zorgt ervoor dat hij de teksten van de gebeden, de schriftlezingen en de verkondiging op enthousiaste wijze koppelt aan de songteksten van U2, en andersom doet hij dat ook. Na de duidelijke bijbelse boodschappen van dominee De Boer komen de teksten en de muziek op nadrukkelijke wijze bij je binnen. Je komt tijdens de optredens ogen en oren tekort, want er gebeurt van alles - al was het alleen al het intermezzo met de buikdanseres op het liturgisch centrum - en ondertussen glijdt de blijde boodschap lenig naar je hoofd en hart.
En als de podium-performance van de songteksten (in het Engels en in het Nederlands op het beamerscherm) nog geen indruk maken, dan zorgt de uitbundig meedansende rockdominee er wel voor dat je toch in elk geval het gevoel krijgt dat het menens is wat hier vanavond wordt gezegd, gezongen en gedanst.

Geweldloosheid
Laten we vooral ook niet voorbijgaan aan de boodschap van deze rockdienst, want die mag er ook echt zijn. Er is volop aandacht voor historie en actualiteit. In elk geval wordt indringend aandacht besteed aan veel extremiteiten en barbaarsheden die wij elke dag in de pers tot ons krijgen. Wij leven hier in West-Europa, dat voor een aanmerkelijk deel is gevormd door het christendom; waar we trouwens ook onder ogen moeten zien dat velen in West-Europa hun geloof (groten)deels onderweg helaas ergens zijn kwijtgeraakt of hebben laten liggen. Dominee De Boer daagt gelovigen van christelijke, islamitische en Joodse signatuur uit om volgens de weg van volstrekte geweldloosheid - de weg die Jezus ons leerde - samen te leven en samen te werken. En hebben wij dan ook een christelijk antwoord op wat er hier en nu, en daar en dan gedaan moet worden? Voor onze voorganger van vanavond is het wel duidelijk dat de Bijbel en ons geloof daar wel een antwoord op kunnen geven, en als daar dan de teksten en de muziek van U2 ons bij kunnen helpen, laten we dat dan vooral en van harte toe als het aan dominee Jan Andries de Boer ligt, en volgens hem zijn de kwaliteit, de diepgang en het intense christelijke karakter van de songs van U2 voor ons dan een illustratie van wat God van ons vraagt in deze wereld.

Love & Grace
En naast het thema en de boodschap van deze dienst mag ook de muziek er natuurlijk zijn, want het is ook altijd de verpakking die meetelt. En die muzikale performance doet het vanavond goed bij het enthousiaste publiek in De Hege Stins. Men zit aandachtig te kijken, te luisteren en/of mee te zingen als muziek en tekst zo indringend mooi worden gebracht, en als de leadzanger van U2two het publiek uitdaagt om vooral ook weer mee te zingen, zingt de hele kerkzaal uitbundig mee. Vooral de song 'In the name of love' van U2two doet het ook vanavond natuurlijk bijzonder goed, en ook de song 'Grace' bereikt de harten van mensen hier in De Hege Stins.

Knielend Gods Zegen mee
Als we aan het eind van de dienst ook in stilte hebben gebeden, en daarna gezamenlijk luidop 'Het Onze Vader' hebben gebeden, krijgt de inspirerende rockdominee de hele kerkzaal letterlijk door en op de knieën geknield op de grond om ons tenslotte Gods onmisbare Zegen mee te geven naar buiten.
En als dominee De Boer uitspreekt dat U2two direct na afsluiting van deze Sing In misschien nog wel een kleine muzikale toegift wil geven, stelt U2two het enthousiaste publiek in De Hege Stins beslist niet teleur, want dan volgen er nog twee prachtige slotnummers van U2.


Geen opmerkingen: