dinsdag 15 september 2015

Proefvisitatiedag voor Master Learning & Innovation

Dinsdag 15 september 2015
Terugkoppeling van voorlopige bevindingen door het auditteamVerificatiegesprekken
De HBO-Master-opleiding Master Learning & Innovation van Stenden Hogeschool heeft zich in de afgelopen periode voorbereid op de komende visitatie. Nu deze opleiding zover is dat de audit kan plaatsvinden, is voor ons allen het moment aangebroken om de hele organisatie van de komende visitatie proef te draaien met alle deelnemers die over enkele weken betrokken zullen zijn bij de externe audit.
Een proefvisitatiecommissie die is samengesteld uit zes interne en externe auditoren is vandaag op visite bij de opleidingsvertegenwoordigers voor deze generale repetitie. In de vergaderzalen van ons Stenden Hotel te Leeuwarden is een documentatiekamer en een gesprekskamer ingericht, waarin het auditteam de voorgelegde opleidingsdocumenten kan bestuderen, om mede op grond van de inhoud van die stukken gedurende de hele dag verificatiegesprekken te voeren met onder andere afgestudeerden, scriptiebeoordelaars, enkele andere docenten - waarvan een aantal lid zijn van de opleidingsexamencommissie - en leden van het managementteam van deze opleiding.

Een prima generale repetitie
Vandaag ben ik betrokken bij de zogenoemde briefings en debriefings van deze audit, waarbij we met alle deelnemers van deze proefaudit in gesprek gaan ter voorbereiding en ter evaluatie van alle panelgesprekken van vanmorgen en vanmiddag. In deze sessies horen we waarover in de voorgaande auditgesprekken is gesproken, en blikken we met elkaar vooruit op de komende auditgesprekken, om er zo voor te zorgen dat we het proefauditteam zo goed mogelijk faciliteren, opdat zij haar werk optimaal kan doen.

Terugkoppeling van bevindingen
Als aan het eind van de dag alle panelgesprekken zijn gevoerd, worden de deelnemers van deze audit uitgenodigd om nog een keer - maar nu met zijn allen - in de auditkamer op bezoek te komen, waar de leden van het proefvisitatiepanel een eerste terugkoppeling geven van de bevindingen van deze Proefvisitatie. Het auditteam dat alle gespreksgroepen vandaag heeft bevraagd, blijkt vandaag in de gesprekken positief te zijn verrast door het enthousiasme dat de panels uitstralen op het moment dat zij door het auditteam in de gelegenheid worden gesteld te vertellen over wat er in de afgelopen jaren aan werk is verzet om de kwaliteit van de opleiding ook te laten voldoen aan de criteria die gelden voor een opleidingsaccreditatie. De resultaten van deze proefaudit blijken een prima basis te zijn om over enkele weken in de visitatie de kwaliteit van deze opleiding aan te tonen met alle opleidingsdocumenten en in de panelgesprekken, waarin de nodige zaken zullen worden geverifieerd door de externe visitatiecommissie.

Geen opmerkingen: