maandag 14 september 2015

Proefvisitatiedag voor Media en Entertainment Management

Maandag 14 september 2015 
Terugkoppeling van voorlopige bevindingen door het auditteamDocumentenstudie en panelgesprekken 
De HBO-Bachelor-opleiding Media en Entertainment Management van Stenden Hogeschool heeft zich in de afgelopen periode voorbereid op de naderende visitatie. Nu de opleiding zover is dat het visitatiebezoek kan gaan plaatsvinden, is het moment aangebroken om de hele organisatie van de komende visitatie eens proef te draaien met alle deelnemers die over enkele weken betrokken zullen zijn bij de externe audit.
Een proefvisitatiecommissie die is samengesteld uit zes interne en externe auditoren is vandaag op visite bij de opleidingsvertegenwoordigers voor deze generale repetitie. In de vergaderzalen van het Stenden Hotel te Leeuwarden is een documentenkamer en een spreekkamer ingericht, waarin het auditteam de ter inzage gelegde documenten kan bestuderen, om mede op grond van de inhoud van die stukken gedurende de hele dag auditgesprekken te voeren met onder andere afgestudeerden, afstudeerbegeleiders en leden van verschillende borgingscommisssie en van het managementteam van deze opleiding.

Een geslaagde generale repetitie
Vandaag woon ik de briefings en de debriefings bij, waarin met alle deelnemers van deze proefaudit in gesprek wordt gegaan ter voorbereiding en ter evaluatie van de panelgesprekken. In deze sessies horen we waarover in de voorgaande auditgesprekken is gesproken, en blikken we met elkaar vooruit op de komende auditgesprekken, om er zo voor te zorgen dat we het proefauditteam zo goed mogelijk bedienen, opdat zij haar werk optimaal kan doen.
Als aan het eind van de dag alle auditgesprekken zijn geweest, worden alle deelnemers van deze audit uitgenodigd om nogmaals in de spreekkamer op bezoek te komen, waar de leden van het proefvisitatiepanel een eerste terugkoppeling geven van de bevindingen van deze proefvisitatie. Het auditteam dat alle gespreksgroepen vandaag stevig heeft bevraagd, is in deze feedbacksessie complimenteus over het vele en goede werk dat de vertegenwoordigers van deze opleiding hebben verzet, en ze verklaren dat de opleiding - met nog 'enkele puntjes op de i' - de naderende visitatie met vertrouwen tegemoet mag zien.

Geen opmerkingen: