dinsdag 25 augustus 2015

Jettie wenst ons een goede reis in haar laatste "Stiltecentrum"

Dinsdag 25 augustus 2015 
De laatste presentatie van Jettie Holwerda in het Stiltecentrum van StendenStiltecentrum in Ontmoetingscentrum
Gisteren ging de StudieStartWeek 2015 van Stenden Hogeschool van start. Eerstejaars studenten worden deze week onder andere wegwijs gemaakt in het hogeschoolgebouw van de locatie waar ze hun studie aanvangen. De Nederlandse vestigingen van Stenden Hogeschool staan in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel.
Leeuwarden heeft aan de noordzijde van haar hogeschoolgebouw een mooi Ontmoetingscentrum, waarin ook het Stiltecentrum van Stenden Hogeschool is gehuisvest. Te midden van de beide gebedsruimtes voor onze islamitische en boeddhistische studenten bevindt zich de stiltekapel voor de christelijke studenten, die zich bijvoorbeeld voor meditatie, gebed en/of stilte voor enige tijd willen terugtrekken. Deze stiltekapel wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, waarbij we onder andere denken aan een herdenkingsplek ingeval een student of medewerker van onze hogeschool is overleden.

Veranderende symboliek 
Het hele jaar door is deze stiltekapel opengesteld voor iedereen die de behoefte voelt om hier de stilte te zoeken en te vinden.
Jaar in jaar uit heeft Jettie Holwerda - voorheen onze collega, maar al geruime tijd oud-collega van Stenden - haar inspiratie en haar creativiteit ingezet om deze stilteplek met de nodige variatie op passende wijze in te richten en aan te kleden. Waar de christelijke symboliek aanvankelijk de boventoon voerde in de tijd dat de Christelijke Hogeschool Nederland nog een protestants-christelijke signatuur had, zagen we de symbolen in de loop van de jaren van het ontstaan en de doorontwikkeling van Stenden Hogeschool steeds meer verschuiven naar een meer algemene symboliek, met hier en daar voor de (her)kenner en voor wie dat graag (nog) wil(de) zien een vleugje religieuze invloed. Zo ontwikkelde het Stiltecentrum zich in de loop van de jaren door, parallel aan de ontwikkelingen binnen onze hogeschool.

Kleurrijk Stenden
Maar zoals aan alles, komt ook aan de inzet van Jettie Holwerd helaas een eind. Jarenlang hebben we genoten van haar prachtige presentaties in het Stiltecentrum. Ook in deze Studiestartweek vind ik hier weer zo'n mooie presentatie.
Jettie heeft deze keer de rijke samenstelling van onze hogeschoolgemeenschap verbeeld met de klompen, die zijn beschilderd met de nationale vlaggen van de locaties waar Stenden haar vestigingen heeft, waaronder in het buitenland ook in Thailand, in Qatar, in Zuid-Afrika en op Bali. Die rijkdom van onze nationaliteiten, religies, talen en culturen komt ook terug in de kleurrijke paraplu die de achtergrond vormt van haar display op het altaar in de kapel.

Een goede reis gewenst
En dan die grote koffer op het altaar, zo mooi beschilderd, en beschreven met een inspirerende tekst. Die koffer en die tekst verwijzen naar de reis die onze Stenden Hogeschool wil gaan ondernemen met de NHL Hogeschool, op weg naar een gefuseerde, nieuwe hogeschool. Op de koffer spreekt Jettie Holwerda de wens uit dat wij een aantal zaken meenemen op die fusiereis, zoals: Zorgvuldigheid, Zorgzaamheid, een Gezonde wedijver, en ook Aandacht voor elkaar.
En zoals elke reiskoffer een kofferlabel draagt, heeft Jettie ook aan deze fusiereiskoffer een label gebonden. Jettie Holwerda wenst ons een goede reis, en sluit dan na haar groet af met de mededeling dat dit haar laatste "Stiltecentrum"-presentatie is.
Wij zijn Jettie als hogeschoolgemeenschap onze grote dank verschuldigd voor haar prachtige en vaak veelzeggende presentaties in dit Stiltecentrum van voorheen de Christelijke Hogeschool (Noord-) Nederland (CHN) en momenteel Stenden Hogeschool.
We zullen haar mooie en inspirerende creaties node missen; en nu maar hopen dat na deze betrokken inspirator een nieuwe evenzo bevlogen student of medewerker het stokje van Jettie zal overnemen. Ik ben nu al benieuwd wat diens eerstvolgende creatie hier in dit waarde(n)volle Stiltecentrum zal zijn.


Geen opmerkingen: