zondag 23 augustus 2015

Familiedag 2015 in het Zuiderzeemuseum van Enkhuizen

Zaterdag 22 augustus 2015
Demonstratie netten boeten op Urk (1905) in Zuiderzeemuseum te Enkhuizen 


Zuiderzeemuseum
De jaarlijkse familiedag van Durkje haar familie vindt vandaag plaats in en nabij Enkhuizen.
Vanmorgen komen we bijeen bij het entreepaviljoen van het Zuiderzeemuseum, om van daaruit met de veerboot naar de waterwerken bij de kalkovens in het vissersdorp te varen. Van daaruit verspreidt iedereen zich om 11.00 uur over het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum.
Open vuur in de bronstijdboerderij
Omdat in dit weekend de bronstijdboerderij open is en in vol bedrijf is, begin ik daar.

Vissersdorp
Panharing bakken op Urk (1905)
Daarna bezoek ik in het vissersdorp onder andere de touwslagerij, het verhalenhuis, de borstelmakerij, en wandelen we langs de demonstraties van de levende geschiedenis van het eiland Urk in de jaren rond 1905.
Hier vind je onder andere een demonstratie netten boeten en haring bakken.Libel op gedroogde schar
Libel op schar
Buiten hangt aan een lang snoer de schar te drogen.
Niet alleen de betalende bezoekers hebben belangstelling voor het schardrogen. Ook een prachtige libel heeft op één van deze gedroogde platvissen een plekje gevonden.Van haring tot spekbokking
Daarna lopen we door de polder om de molen heen, langs de visrokerij en de veldschuit naar de binnenplaats achter de schilderswerkplaats, waar we gezamenlijk lunchen.
Na deze pauze lopen we langs de apotheek en de bakkerswinkel naar de voormalige basisschool uit het Friese Kollum, gelegen tegenover de oude dorpskerk in de kerkbuurt. Hier bezoeken we onder andere ook het postkantoor, de smederij, de mandenmakerij en de snoepwinkel. Daarna vervolg ik de route langs de kuiperij, de zeilmakerij, om vervolgens langs de stadsgracht ook de slagerij, de kaaswinkel en het filmhuis te bezoeken. In de oude dorpsboerderij van het Friese Baard bekijk ik samen met de hier aanwezige vrijwilliger het notulenboek van de Raad van Toezicht van de boerenleenbank die vroeger in deze dorpsboerderij te Baard was gehuisvest. Allerlei financiële zaken van bijvoorbeeld voormalige ondernemers van de Friese dorpen Baard, Jorwert, Mantgum en Weidum worden hierin beschreven, met verzoeken, overwegingen en besluiten.
Na een uitvoering gesprek met de vrijwilliger van de stoomwasserij wandel ik door naar de visserijhaven, waar in een rookhok een groot aantal haringen tot bokking worden gerookt.
Haring tot spekbokking roken in het rookhok van het Zuiderzeemuseum

IJgenweis
Om 16.00 uur zijn we na de oversteek met de veerboot vanuit Enkhuizen weer terug op de parkeerplaats, vanwaar we naar het Streekbos Paviljoen bij Bovenkarspel rijden. Na een drankje op het buitenterras sluiten we deze familiedag af met een barbeque aan het water, op dit terras van Restaurant IJgenweis. Voor onze familie is vanavond ook de sterrenwacht geopend, dat wij tussen de bedrijven door kunnen bezoeken in het Streekbos Paviljoen, waarin zowel de sterrenwacht als ook IJgenweis is gehuisvest.

Geen opmerkingen: