dinsdag 13 januari 2015

Avond over de doorontwikkeling van Nijkleaster en Jorwert

Maandag 12 januari 2015
Presentatie van landschapsarchitect Pytsje Couperus in JorwertDoarpsnut en Nijkleaster
De bovenzaal van café 'Het Wapen van Baarderadeel' te Jorwert is goed gevuld als om 20.00 uur de inventarisatie-avond van Nijkleaster wordt geopend. Doarpsnut-voorzitter Douwe de Bildt heet alle gasten in de zaal van harte welkom en opent deze avond met een korte inleiding. In samenwerking met Doarpsnut Jorwert organiseert Stifting Nijkleaster deze avond voor de inwoners van Jorwert en voor de leden van de protestantse gemeente Westerwert.
Op de avond in augustus 2014 toen Nijkleaster aan de omwonenden in Jorwert bekend maakte dat Nijkleaster zich graag wil vestigen in de zogenoemde 'Castelein-pleats' heeft het stichtingsbestuur van Nijkleaster aan de inwoners van Jorwert toegezegd dat zij vanaf het begin regelmatig zullen worden betrokken bij de doorontwikkeling van Nijkleaster in Jorwert. Vanavond is iedereen derhalve uitgenodigd om mee te inventariseren waar de kansen, bedreigingen en wensen liggen voor Jorwert en voor Nijkleaster. Ook wethouder Bram Bonnema van de gemeente Littenseradiel is vanavond aanwezig om nader kennis te nemen van alle dromen, ideeën en wensen van dit Friese dorp en haar klooster.

Architecten voor klooster, dorp en landschap
Eerst krijgt Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar het woord om nog eens kort uit te leggen hoe Nijkleaster is ontstaan, waar we nu staan, en welke droom van een eigentijds open kloostergemeenschap Nijkleaster in Jorwert graag werkelijkheid wil laten worden. Daarbij komen uiteraard ook de richtinggevende Nijkleaster-items zoals 'Stilte, Bezinning, Verbinding' en 'Kerk, Kroeg, Klooster' aan de orde.
Daarna wordt landschapsarchitect Pytsje Couperus uitgenodigd om een korte presentatie te verzorgen over het verleden en heden van Jorwert en van het karakteristieke landschap waarin Jorwert ligt. De landschapsarchitecten Pytsje Couperus en Els van der Laan van het Sneker Bureau No.ordpeil zijn vanavond aanwezig om de aanwezigen een goed beeld te geven van de inrichting van het landschap en van het dorp door de eeuwen heen.

Gespreksgroepen
Na de toelichting op alle oude en nieuwe foto's, kaarten en plattegronden worden de aanwezigen uitgenodigd om in subgroepen met elkaar in gesprek te gaan over de ideeën en wensen die in Jorwert leven met betrekking tot de doorontwikkeling van Nijkleaster en Jorwert. In groepen volgt dan een geanimeerde inventarisatie op gebied van onder andere: verkeersregulatie, optimale locaties van ijsbaan, parkeergelegenheid, voorzieningen, wandelpaden, en de wensen die er leven met betrekking tot het herinrichten van de bebouwde kom en van de rand daarvan. Daarbij wordt rekening gehouden met wat van de actuele Dorpsvisie nog niet of inmiddels al wel is gerealiseerd.

Win-win
In de plenaire terugkoppeling die aan het eind van de avond plaatsvindt, worden enkele interessante resultaten van deze avond benoemd. In grote lijnen liggen de inwoners van Jorwert heel goed op één lijn voor wat betreft hun tevredenheid over het eigen dorp en over de stappen die Jorwert en Nijkleaster samen in de toekomst nog kunnen zetten. Een aanwezige in de zaal verwoordt dat kort maar krachtig door aan te geven dat Nijkleaster en Jorwert samen heel goed verder kunnen als we allen steeds voor ogen houden waar dorp en klooster samen gaan voor win-win-resultaten, voor de inwoners van het dorp en voor de bewoners en gasten van Nijkleaster.

Vervolg in de zomer
De besturen van Doarpsnut en van Nijkleaster en de beide landschapsarchitecten van No.ordpeil kunnen met de resultaten van deze inventarisatieavond prima verder, en Nijkleaster zegt toe dat zij in elk geval komende zomer weer zo'n soort contactavond zullen organiseren, waarin alle belanghebbenden verder kunnen doorpraten over de resultaten van vanavond en over de voortgang na vanavond.

Geen opmerkingen: