maandag 13 oktober 2014

Nijkleaster programma 2014-2015

Maandag 13 oktober 2014
De cover van het programmaboekje 2014-2015 van Nijkleaster
Klooster nieuwe stijl
Voor Nijkleaster in het Friese Jorwert hebben we als medewerkers en vrijwilligers de ambitie om een 'klooster nieuwe stijl' te zijn, waarin mensen uit een veelheid aan tradities terecht kunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap. Onze onderliggende kernwoorden zijn daarbij: Stilte, Bezinning en Verbinding.
Op heel bescheiden schaal zijn we bijna twee jaar geleden begonnen met de programmering van kloosteractiviteiten. Elk jaar doen we ons best om aan die programmering nieuwe en goede activiteiten toe te voegen, om in de loop van de jaren in Nijkleaster een uitgebreid activiteitenprogramma aan te kunnen bieden, dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van onze gasten.

Klooster-activiteiten
Ook in het komende seizoen 2014-2015 gaan wij weer nieuwe activiteiten aanbieden in en vanuit de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in Jorwert. De activiteiten duren een dagdeel of een hele dag of een weekeind. Op de langere termijn hopen we over een passende verblijfsaccommodatie - een kloostercomplex - te beschikken, waarin onze gasten voor korte of langere tijd in onze kloostersetting kunnen verblijven, om daar en dan deel uit te maken van onze kloostergemeenschap. Nijkleaster wil met dit groeimodel een aangename plek worden waar je wordt geïnspireerd, waar je op adem komt en waar je naar of vanuit pelgrimeert en recreëert.

Nijkleaster-programma 2014-2015
Onlangs is de nieuwe brochure voor het Nijkleaster-programma van het najaar van 2014 tot en met het voorjaar van 2015 gepubliceerd, waarin de activiteiten van de komende maanden staan vermeld.
Het programma bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen:
  1. 1. De Nijkleaster-dag wordt elke derde zaterdag van de maand georganiseerd. Het zaterdagprogramma duurt van 9.00-16.00 uur, en er kan op basis van aanmelding worden deelgenomen door iedereen die belangstelling heeft voor het thema van die dag, en ook van dat weekend. De thema's zijn: De kracht van mededogen (15 november 2014), Een dag met Jozef onderweg (13 december 2014), Zin in Zen (17 januari 2015), Lezen en verstillen (14 februari 2015), Psalmen beleven (14 maart 2015), Stille Zaterdag (4 april 2015), Op ademen (16 mei 2015) en Uit welke Bron put jij? (20 juni 2015).
  2. 2. Het Nijkleaster-weekeinde wordt gevormd door de combinatie van de bovenstaande Nijkleaster-dag met de direct daarop aansluitende Nijkleaster-zondag. Op die derde zondagen van de maand is er een Nijkleaster-viering in Nijkleaster te Jorwert. Die viering begint altijd om 9.30 uur in de Sint-Radboudkerk, maar op zondag 5 april 2015 begint die al om 6.00 uur met een Paaswake, gevolgd door een ontbijt, een Kleaster-kuier en een paasdienst. Het thema van deze zondagvieringen sluit aan bij het thema van de Kleaster-dag van de voorgaande zaterdag. Na afloop drinken we samen koffie, en daarna is er - voor wie dat wenst - òf nog gelegenheid voor een gesprek in de Voorkerk rond de 'Tafel van Verhalen' over het thema van dat weekeind, òf je neemt deel aan de Kleaster-kuier door de velden rond Jorwert. Aanmelden voor deze zondagen is niet nodig; iedereen is van harte welkom.
  3. 3. Het Nijkleaster Pinkster Paad is de jaarlijkse spirituele wandeltocht door Fryslân op Tweede Pinksterdag (25 mei 2015). De route van deze Pinksterpelgrimage wordt in het voorjaar van 2015 bekendgemaakt. Aanmelden en inschrijven is hiervoor gewenst. Iedereen die van wandelen en pelgrimeren houdt, mag meedoen.
  4. 4. Het Programma op Maat staat open voor groepen die zich willen verdiepen in de Stilte, Bezinning en Verdieping van Nijkleaster. Daarvan is in de afgelopen twee jaren al gebruik gemaakt door een grote variatie aan groepen, bijvoorbeeld: kerkenraden, studiegroepen, verenigingen, predikanten & kerkelijk werkers en studenten. In overleg met de groep wordt door Nijkleaster een maatwerkprogramma samengesteld dat altijd past binnen het klooster-ritme van Nijkleaster.
  5. 5. De Kleaster-ochtend wordt - voor iedereen die daarbij wenst te zijn - elke woensdagochtend in Nijkleaster gehouden. Dit ochtendprogramma begint om 9.30 uur met een korte viering in het koor van de Sint-Radboudkerk, en na de koffiepauze wordt daarna gezamenlijk een korte wandeling gemaakt in de velden rondom Jorwert, waarbij het ritme van Stilte, Bezinning en Verbinding centraal staat. Na deze mini-pelgrimage wordt de door iedereen meegenomen lunch met elkaar gedeeld in een gezellige lunchbijeenkomst. Aanmelden hiervoor is niet nodig, maar als je met een grotere groep komt, wordt een melding wel op prijs gesteld, zodat de organisatoren een en ander goed kunnen voorbereiden. Je bent elke woensdagochtend van harte welkom.
  6. 6. De Nijkleaster-verjaardag wordt dit jaar in de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster gehouden op zondagmiddag 19 oktober 2014. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom, en om 14.30 uur begint een heel gevarieerd programma met Zang (onder leiding van Hindrik van der Meer), er is een Kuier (onder begeleiding van Trees van der Wal), er worden Psalmen gelezen (met dominee Jurjen Hilverda), en voorzitter Henk Kroes vertelt over het verleden en heden en de toekomst van Nijkleaster. Dit mooie programma sluiten we om 16.30 uur af met een korte slotviering onder leiding van pionierspredikant Hinne Wagenaar. Aanmelden is niet nodig, maar wordt (ten behoeve een goede organisatie) wel op prijs gesteld. 
Website van Nijkleaster
Het hele programma met alle activiteiten, thema's, inhouden, tijden, plaatsen en alle informatie over de organisatie van de activiteiten vind je op de website van Nijkleaster.

Geen opmerkingen: