zaterdag 30 november 2013

Naar een nieuw bestuur voor de VU-Vereniging

Woensdag 27 november 2013
Woordmerk van de VU-Vereniging

Samenstelling van een nieuw bestuur
Met ingang van 2014 zal vanwege diverse verandering in ons VU-Verenigingsverband de samenstelling het Verenigingsbestuur grotendeels veranderen.
Inmiddels zijn de nieuwe voorzitters van de Raad van Bestuur van VU-medisch centrum (Wouter Bos) en van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (Jaap Winter) benoemd. Zij maken qualitate qua deel uit van het nieuwe bestuur van de VU-Vereniging.
We zijn nog op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter, en twee nieuwe bestuursleden, die al dan niet zullen worden gekozen uit de kring van huidige verenigingsleden.

Kennismaken met kandidaat-bestuurders
Eergisteravond zijn we als leden van de Benoemingsadviescommissie (BAC) van de landelijk Ledenraad bij een search-buro bijeen geweest in Zwolle, in een uitgebreide setting, waar ook de huidige Verenigingsvoorzitter deel van uitmaakt, in wat we tegenwoordig de BAC+ noemen.
Maandagavond spraken we in Zwolle met een kandidaat voor deze bestuursvacatures, en ook vandaag komen we weer in BAC+verband bijeen - maar nu in Amsterdam - om met enkele kandidaten te spreken, die mogelijk zullen worden voorgedragen als kandidaat-Verenigingsbestuurder.
We komen vanavond bijeen in de VU te Amsterdam, om zicht te krijgen op de motivatie, bestuurservaring en competenties van de beoogde kandidaten, en om met elkaar te bespreken of zij opteren voor deze bestuursfunctie en of wij tot een positieve voordracht kunnen komen bij het zittende Verenigingsbestuur, opdat die voordracht uiteindelijk zou kunnen leiden tot een benoemingsvoordracht van het Verenigingsbestuur aan de landelijke Ledenraad, die medio december 2014 weer bijeen zal komen om te beslissen op alle ingediende voorstellen en voordrachten.

Geen opmerkingen: