woensdag 20 november 2013

Benoemingsadviescommissie bijeen in de VU Amsterdam

Maandag 18 november 2013
Het hoofdgebouw van de VU, gezien vanaf het binnenterreinAvondwerk
Als ik tegen de avond het binnenterrein van de campus van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam op rijd, is het al donker. Veel studenten en medewerkers verlaten het gebouw, om wellicht na een werkdag hier in de universiteit naar huis terug te keren. Maar in het hoofdgebouw van de universiteit is het nog een drukte van belang. In de bedrijfskantine wordt gegeten, in de werkplekken her en der in het gebouw zijn studenten alleen of in groepen nog aan het werk, veelal een laptop daarbij gebruikend; en ook bij de universiteitsbibliotheek lopen de mensen nog in en uit.

Benoemingsadviescommissie in gesprek
Als leden van de Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad van de VU-Vereniging komen we vanavond in de vleugel van het College van Bestuur bijeen, om een kennismakingsgesprek te voeren met de beoogde nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc.
Op 6 september 2013 kondigde de huidige voorzitter Cees Veerman aan dat hij zijn voorzitterschap met ingang van medio december 2013 zal beëindigen, na een intensieve periode van toezicht op de universiteit en universitair centrum, die in het afgelopen jaar een roerige periode doormaakte.

Raad van Toezicht
Voor velen was het een teleurstelling dat onze voorzitter (ook van de VU-Vereniging) de beëindiging van zijn voorzitterschap aankondigde in september, maar dat tijdstip gaf ons allen in het VU-Verenigingsverband en in de Stichting VU-VUmc wel de gelegenheid om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter.
Inmiddels heeft dit zoekproces geleid tot de beoogde voordracht van een kandidaat-voorzitter, die over enkele weken ter benoeming zal kunnen worden voorgedragen in de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad van de VU-Vereniging. Vanavond gaan wij als leden van de BAC met deze voorzitterskandidaat in gesprek, om tot een benoemingsadvies te komen naar de Raad van Toezicht.

Voorzittersbenoeming
Als alle proceslichten daarna op groen staan, kan de Raad van Toezicht haar benoemingsvoorstel indienen bij de landelijke Ledenraad van de VU-Vereniging, waarna wij in onze eerstvolgende Ledenraadsvergadering medio december 2013 kunnen overgaan tot benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc.

Geen opmerkingen: