donderdag 7 maart 2013

Tweede vervolg Bestuursvergadering Jabikspaad

Dinsdag 5 maart 2013
Concept-visitekaartje van het Jabikspaad

Vergadering deel 3
Omdat we op 30 januari 2013 en op 19 februari 2013 van start zijn gegaan met een groot aantal bespreekpunten op de vergaderagenda van het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân gaan we vanavond verder met de resterende - toen nog niet besproken - agendapunten.

Financiën
De Stichting Jabikspaad Fryslân heeft geen leden, en daarmee ook geen inkomsten van ledencontributie. Omdat de kas zo langzamerhand leeg loopt, is het de hoogste tijd om er weer in te voorzien dat we als pelgrimsstichting weer gelden binnen krijgen, want wel geld uitgeven aan het beheer van het Jabikspaad, maar geen inkomsten verkrijgen, houdt op enig moment in financieel opzicht natuurlijk op. We zullen de komende maanden weer inspanningen moeten getroosten om geld binnen te krijgen, om ook in de toekomst het beheer en de verdere doorontwikkeling van het Jabikspaad afdoende te kunnen doen.
We onderzoeken een aantal mogelijke inkomstenbronnen, zoals het Coöperatiefonds van de Rabobank, een subsidieaanvraag bij de burgelijke gemeenten waar het Jabikspaad doorheen loopt, de Fondsendisk, provinciale subsidies voor Bezinningstoerisme en Plattelânsprojekten en sponsoring.
Qua uitwerking kiezen we ervoor om de volgende fondsenwerving te koppelen aan de Zomerexpositie 2014 in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie, die wij gaan organiseren met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en met Stichting De Groate Kerk.
Afsluitend bespreken we met betrekking tot de Europese SEPA-maatregel welke consequenties dit voor onze financiële banktransacties kan hebben. We schatten in dat de invoering van de zogenoemde IBAN-nummers nauwelijks consequenties voor ons bankverkeer zal hebben.

Routezaken Jabikspaad
Enige tijd geleden hebben we van een voormalig bestuurslid van de Stichting Jabikspaad Fryslân een pakket oude geschriften in ontvangst genomen, die als onderligger dienen voor het recht van overpad, waarop delen van de route van ons Fries-Overijsselse Jabikspaad zijn gebaseerd. Als in de nabije of in de verre toekomst meningsverschillen zouden ontstaan tussen landeigenaren en onze stichting, dan kunnen deze documenten de nodige duidelijkheid en bewijsvoering verschaffen. We hopen ze nooit nodig te hebben, maar als de nood aan de man is, kunnen we hierop terugvallen.
We hebben onderzocht of de reconstructie van de N32 tussen Goutum en Wurdum enige consequenties heeft voor de route van ons Jabikspaad. Voorzover we dat nu kunnen inschatten, is dat niet het geval.
Op grond van een schriftelijke eindrapportage van een ander oud-bestuurslid bespreken we de optie om een zogenoemd Jabiksrûntsje naast onze wandelroute op te nemen, in het wandelnetwerk rond Oranjewoud. Wellicht kunnen we een combinatie met de Oranjeroute en Tsjerkepaad Fryslân creëren.

Public Relations
Van onze voorraad kleurenfolders van het Jabikspaad is het eind in zicht. Deze folders reiken we uit aan geïnteresseerden op bijvoorbeeld fiets- en wandelbeurzen, tijdens informatiemarkten en in ons Pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. Een nieuwe partij kleurenfolders bestellen, vraagt voor ons huidige financiële situatie een te groot offer, dus we zoeken naar een snelle tussenoplossing, die belangstellende fietsende en wandelende pelgrims op veel goedkoper wijze naar onze website van het Jabikspaad kan brengen, waar alle informatie staat, die fietsers en wandelaars nodig hebben om goed van start te kunnen gaan op het Jabikspaad. We laten vooreerst een partij visitekaartjes van het Jabikspaad maken, waarop onder andere het website-adres zal worden vermeld. Zodra onze financiële armslag weer wat groter is, kunnen we weer over gaan tot een nieuwe editie van onze mooie kleurenfolder.

Geen opmerkingen: