zondag 27 januari 2013

PIT-dienst in de Sint-Vituskerk

Zondag 27 januari 2013 
United en het mannenensemble in de Sint-Vituskerk

Een uurtje langer pitten
Normaal gesproken beginnen onze beide kerkdiensten op de zondagochtenden in De Hege Stins en in de Sint-Vituskerk om 9.30 uur. Periodiek wordt daar echter een uitzondering op gemaakt, waar het gaat om de zogenoemde PIT-diensten.
PIT-diensten zijn diensten die een uur later aanvangen, en die de gemeenteleden - vooral ook met het oog op uitgaande jongeren - de gelegenheid bieden om op zondagochtend een uurtje langer uit te slapen, om dan gezamenlijk naar de zondagochtendviering te gaan. Verder zijn het ochtendkerkdiensten, waarin meer dan gemiddelde variatie wordt ingebouwd, waarbij met name muziek een prominente plaats krijgt.

Veel variatie
Vandaag gaan we naar de PIT-dienst in de Stienser Sint-Vituskerk. Voorafgaand aan de dienst is er voor de kerkgangers de gelegenheid om met elkaar een kop koffie te drinken. Om 10.30 begint de kerkdienst, waarin dominee Jaap Overeem vanmorgen onze voorganger is.
Er is geen organist ingepland, omdat onze gemeenteband 'United' voor de muzikale ondersteuning zal zorgen. Verder heeft een gelegenheidsensemble van zeven heren uit onze gemeente zich terdege voorbereid om ook hun vocale medewerking aan deze kerkdienst te verlenen.
We zijn in Stiens al enkele jaren gewend aan een lector voor de bijbellezingen in de kerkdienst, maar deze maal worden we verrast met niet één, twee of drie, maar zelfs vier lectoren.
Ook in de muziek tijdens de kerkdienst wordt aandacht gevraagd voor iets nieuws.

Liedkeus
Discussiëren over liederen is zo oud als de weg naar Rome. Is ons huidige 'Liedboek voor de Kerken' bijvoorbeeld sleets geworden? Of vindt u de Opwekkingsliederen misschien te plat? Of gaat het je liturgisch allemaal boven de pet? Probeer maar eens om bijpassende liederen te selecteren voor een kerkdienst met muziek en teksten die iedereen ook nog aanspreken. 't Valt niet mee, maar 't is wel een leuke uitdaging.
Vandaag zingen United, het mannenensemble en wij als andere aanwezige gemeenteleden ook liederen van muziekpastor Marten Kamminga. Zijn liederen zijn doorgaans eenvoudig; je zingt ze al mee na ze één keer te hebben gehoord. Toch wordt in die eenvoud van het lied niets afgedaan aan de blijde boodschap, integendeel!.

Pittig met pit
Dat er qua variatie veel mogelijk is, zien en beleven we vanmorgen. De band zingt alleen, maar ook samen met het mannenensemble en met de gemeente. Tijdens één van de bijbellezingen van één van de vier lectoren, zingt een gelegenheidskwartet van de band en het ensemble bij de ronde achterwand van het koor van de kerk de gemeente en de lector toe.
Een andere bijbellezing wordt door de lectorengroep in woorden en in daden gepresenteerd. De tekst wordt gelezen en het verhaal van Jezus in de tempel wordt door de lectoren gelijktijdig gespeeld in het centrum van de kerkzaal.
Onder begeleiding van de muziekband zingen we in navolging van het mannenensemble een lied in canon.
Als kerkganger moet je goed opletten, want we krijgen veel en snelle wisselingen van luisteren en van meezingen.

Bepaald dus geen dienst om er even een uurtje bij te gaan zitten pitten; 
'but that's not a pity'.

Geen opmerkingen: