zondag 13 januari 2013

Lanterfanten over Route 4.9 Leeuwarden - Lytse Geast v.v.

Zondag 13 januari 2013
Over een polderdijkje bij boerderij Louwsmar in de Louwsmarpolder


 

Winterwandeling
Met de voorspelling van temperaturen rond het vriespunt, halfbewolkt, een kleine kans op neerslag en een weercijfer 8 beloofde het voor vandaag een mooie wandeldag te worden. Na alle regen van de afgelopen weken is dat een opluchting; eindelijk weer eens langdurig buiten zijn, zonder je zorgen te hoeven maken over regen.
Durkje en ik lopen vandaag route 9 van het vierde deel van de wandelgidsenserie 'Friesland voor Lanterfanters.

17 of 27?
De wandelgids geeft aan dat deze route een lengte heeft van 17 kilometer. Als geoefende wandelaar kun je met een blik op de kaart inschatten dat deze afstandsmeting hoogstwaarschijnlijk wat aan de te lage kant is. Uiteindelijk zijn we met een hele korte lunchpauze ruim vijf uren en een kwartier onderweg, wat ons doet vermoeden dat de werkelijke afstand dichter bij 27 kilometer dan bij 17 kilometer ligt. De reële afstand van de gehele route zal waarschijnlijk zo rond de 25 kilometer zijn.

Potmarge

We starten bij het NS-hoofdstation van Leeuwarden en dan lopen we naar de Potmarge, om langs dit oude riviertje in oostelijke richting te lopen, nu eens aan de zuidzijde, dan weer aan de noordzijde van de Potmarge. We gaan over het Potmargepaad achtereenvolgens onder de Oostergoweg door, onder de Drachtsterweg door en als we dan ook onder de Langdeelstraat door zijn gegaan, gaat het Potmargepaad over in de Oude Lune, tot aan Wide Greons.

Froskepôle
Daar steken we via de brug van de Aldlânsdyk de Wide Greons over, om aan de overzijde langs de Wide Greons en het Woudmansdiep naar het 'eiland' Froskepôle te lopen. Daar maken we een ronde over dit langgerekte schiereiland.
Via de Avondsterweg, de Zuiderkruisweg en de Planetenlaan gaat het dan verder naar het Alddeel.

Louwsmarpolder
Aan de overzijde van het Alddeel komen we op de Rustenburgerweg, die ons de toegang geeft tot de Louwsmarpolder. Ter hoogte van de boerderij van biologische boer Gerben Engwerda begint een smal fietspaadje over de polderdijkjes van de Louwsmarpolder.
Na een korte lunchpauze op een bankje in de aangename winterzon gaan we verder in oostelijke richting over de lange rechte Louwsmarwei. Daarna buigt de route op het meest oostelijke punt af naar het noordwesten.

Lytse Geast
Over de Symen Halbeswei lopen we dan naar het gehucht Lytse Geast.
Vanuit Lytse Geast gaat het in westelijke richting over de Rustenburgerweg weer richting Leeuwarden terug.
Verderop gaat het dan in noordelijke richting verder over de Alddiel, langs de molen Swarte Prinsch tot aan de overweg van de spoorlijn Groningen <> Leeuwarden. Een trein passeert deze overweg vlak nadat wij het spoor zijn overgestoken.

Camminghaburen
Ter hoogte van de Merjedobbe slaan we linksaf, om langs de schaapskudde aan de zuidkant van de Nije Wielen in de richting van Leeuwarden te lopen.
We wandelen de Leeuwarder wijk Camminghaburen binnen, om daar vanaf Uilenburgstate deze waterrijke woonwijk te doorkruisen in de richting van het wijkwinkelcentrum.
Aan de westzijde van Camminghaburen gaan we via een fiets-en voetgangstunnel onder de Anne Vondelingweg door.

Stadswandelen in Leeuwarden
Via het Kalverdijkje, door de woonwijk Schieringen en over het Cambuurpad gaat het dan verder, om aan de overzijde van de Bleeklaan de stadsgracht bij Hoeksterpad over te steken, om zo het oude stadscentrum van Leeuwarden weer binnen te wandelen.
Langs de Bonifatiuskerk, over het Bonifatiusplein en langs het standbeeld van Bonifatius komen we bij en langs de binnenstadsgracht van de Voorstreek.
Tenslotte gaat het langs het Leeuwarder Waaggebouw door het winkelcentrum weer terug naar het NS-hoofdstation, waar we halverwege de middag arriveren na een prachtige winterse wandeldag.

Winterlicht
Dit was wederom een verrassend mooie wandelroute. We hebben al veel in en vooral rond Leeuwarden gewandeld, maar deze streek ten zuidoosten van Leeuwarden hadden we nog nooit bewandeld.
Het weer was vandaag prachtig, veelal bewolkt, maar zo halverwege de dag ook een aantal hele mooie zonnige perioden. Dan zorgen de blauwe lucht en het mooi gekleurde licht van de winterzon voor schitterende foto-impressies met hele mooie kleuren.

Winterpracht
Omdat de temperatuur vandaag schommelt tussen één graad onder en één graad boven nul, blijft de meeste rijp mooi zitten op de graslanden, op de bomen en in het riet. Langs de oevers van de sloten zien we hier en daar enkele Blauwe Reigers in hun pogen een winterhapje te vangen, voordat de sloten in de komende dagen dicht zullen vriezen. Hier en daar ligt door de vorst prachtig vormgegeven 'bomiis' in de door het zware landbouwverkeer kapotgereden wegbermen. En op enkele smalle waterlopen en stilstaande waterpartijen ligt al een dun laagje ijs, zij het nog zo fragiel dat er van schaatsen vandaag op deze plaatsen geen sprake kan zijn. Maar fietsen en wandelen in deze vroege winterpracht is hier volop mogelijk.

Geen opmerkingen: